Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 6 od 32  
Back povratak na rezultate
Ekonomika preduzeća
2015, vol. 63, br. 5-6, str. 293-305
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
doi:10.5937/ekopre1506293J


Poslovne performanse najvećih izvoznika u Srbiji u periodu od 2008. do 2014. godine
Univerzitet Singidunum, Beograd

Sažetak

Za ekonomiju Srbije preorijentacija na proizvodnju zasnovanu na izvozu nema alternative. To zahteva temeljnu promenu dosadašnjeg modela razvoja i kreiranje izvozne strategije koja će biti podržana merama ekonomske politike. Cilj ovog rada je da na bazi analize poslovnih performansi izvoznika u periodu od 2008. do 2014. godine identifikuje uspešne, izvozno konkurentne kompanije. Kreirana je baza podataka za posmatrani period koja se sastoji od bilansa oko 4000 preduzeća izvoznika, zatim od njihovog ostvarenog izvoza i uvoza, kao i od statističkih podataka o njihovom poslovanju. Na bazi analize 100 najvećih izvoznika izvršeno je segmentiranje po kriterijumima veličine preduzeća izvoznika, sektora iz kojih dolaze, tehnološke razvijenosti, koncentracije i disperzije izvoza. Na bazi izvršene analize utvrđeno je da u Srbiji postoji mali broj konkurentnih neto izvoznika, uz visoku koncentraciju izvoza usmerenu na usku grupu preduzeća koja su pretežno u vlasništvu stranih kompanija. Ova preduzeća, kao investitori, privučena su uglavnom niskom cenom radne snage i državnim stimulacijama. Zbog dubine strukturnih poremećaja, Srbija ne može preokrenuti negativne trendove ukoliko se uporedo sa fiskalnom konsolidacijom i poboljšanjem uslova poslovanja ne bude kreirala i sprovodila kvalitetna izvozna strategija, uz direktne i indirektne stimulacije izvoza koje su u postojećoj situaciji neophodne.

Ključne reči

Reference

CEVES (2015) Serbia's real sector performance: Exhibited competitiveness by size, industry and regions. Belgrade: USAID, CE VES
EC European Commission (2014) Progress report for Serbia. Brussels
European Commission (2010) Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels: European Commission
Hausmann, R., Hwang, J., Rodrik, D. (2006) What you export matters. Boston: Center for International Development at Harvard University, CID Working Paper No. 123
Hesse, H. (2008) Export diversification and economic growth. Washington: World Bank on behalf of the Commission on Growth and Development, Working Paper No. 21
Hidalgo, C.A., Klinger, B., Barabasi, A.-L., Hausmann, R. (2007) The Product Space Conditions the Development of Nations. Science, 317(5837): 482-487
Jeremić, Z., i dr. (2008) Stock market in Serbia: Analysis of the sector and 100 companies from the Belgrade stock exchange. Belgrade: Chamber of Commerce of Serbia
Jeremić, Z., Milojević, M. (2015) The most successful exporters and importers in the period 2008-2014. u: Obradović M. [ur.] The economy and finance board 2015: Kopaonik Business Forum, Belgrade: Business Info Group, 2015 (pp. 6-37)
Trbović, A.S., Radosavljević, G., Subotić, J. (2012) Competitiveness gap in Serbia's metals and electronics industry. Ekonomika preduzeća, vol. 60, br. 5-6, str. 301-315
WB World Bank (2014) Rebalancing Serbia's economy: Improving competitiveness, strengthening the private sector and creating jobs. Washington
WB World Bank (2012) Republic of Serbia: Country economic memorandum: The road to prosperity: Productivity and exports. Washington