Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 32  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2015, br. 33, str. 295-307
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak

Trendovi koncentracije tržišta osiguranja u Slovačkoj
University of Economics in Bratislava, Slovak Republic

e-adresa: pekar@euba.sk, brezina@euba.sk, cickova@euba.sk

Sažetak

Praćenje koncentracije u bilo kom sektoru je ključni faktor koji karakteriše nivo konkurencije. Precizna definicija ovog faktora je zasnovana na kvantitativnim pokazateljima korišćenim od strane vladinih agencija fokusiranim na poštovanju pravila o konkurenciji. Merenje koncentracije stvara prostor za primenu kvantitativnih metoda, uključujući statističke i ekonometrijske metode, teorije igara, kao i korišćenje specijalnih indeksa. Među najvažnijim indeksima za merenje koncentracije industrije se nalaze racio koncentracije m najmoćnijih privrednih subjekata (CRm), Herfindahl-Hirschman indeks tržišne koncentracije (HHI), često korišćen Gini index (GI), indeks koncentracije (CCI), Theil indeks (E), Rosenbluth indeks (RI), indeks Hannah-Kaya (HKI) i dr. Tržište osiguranja u Slovačkoj može se okarakterisati kao konkurentno (prema broju kompanija koje posluju na tržištu). 22 osiguravajuća društva je poslovalo na tržištu osiguranja Slovačke do dana 31. decembra 2013. godine. U radu su analizirani sledeći podaci o osiguranju: ukupno (tehničko) osiguranje (IT); životno osiguranje (LIT); ne-životno osiguranje (NLIT). Prezentovani rezultati potvrđuju trend povećanja koncentracije na tržištu osiguranja u Slovačkoj.

Ključne reči