Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 32  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2014, vol. 11, br. 1, str. 75-84
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak

Rizik koncentracije plasiranih sredstava najvećih banaka Srbije
aUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
bOTP Banka Srbija, Finance Division, Novi Sad

e-adresa: natasa.spahic@dmi.uns.ac.rs

Sažetak

Činjenica da su se SAD u bliskoj prošlosti suočile sa finansijksim krahom što je dovelo do svetske ekonomske krize, kao i činjenica da je evrozona pre oko pet godina osetila finansijski krah Grčke, uzrokovale su da se stanje javnog sektora Srbije, kao i svih evrtopskih zemalja ozbiljno poljulja. Transakcije na novčanom tržištu su znatno opale, što je imalo za uticaj porast deviznih kurseva, opadanje kamatnih stopa, rast inflacije i pad BDP-a. To se sve reflektovalo i na privredu, u kojoj se drastično smanjio broj zaposlenih, što je imalo direktan uticaj na životni standard stanovništva. Sa smanjenjem životnog standarda, ljudi su u slabijoj mogućnosti da vraćaju uzete kredite, što opet može dovesti do neke globalne krize. Začarani krug je teško prekinuti, a evropska i svetska javnost usmeravaju svoje snage s jedne strane na oporavak privrede, a s druge strane na spašavanje banaka. U takvoj situaciji bankama nimalo nije lako odlučiti na koji način da optimizuju rizik kojem se izlažu tj. u koju industrijsku granu, na koji rok i u koju regiju je najoptimalnije plasirati sredstva. Autori su sproveli istraživanje čiji rezultati očitavaju trenutno stanje u Srbiji ali i trendove najvećih Srpskih banaka.

Ključne reči