Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 38  
Back povratak na rezultate
Safety Engineering
2019, vol. 9, br. 1, str. 13-21
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 15/10/2019
doi: 10.7562/SE2019.9.01.03
Koncept upravljanja procesom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu prema ISO 45001:2018
PHD Concultor d.o.o., Čakovec, Croatia

e-adresa: darko.palacic@gmail.com

Sažetak

U radu se prikazuju teorijske postavke upravljanja procesima i procesnog pristupa sa naglaskom na primenu koncepta upravljanja procesom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu prema normi ISO 45001:2018. U prvom delu radu prikazane su teorijske postavke upravljanja procesima i procesnog pristupa uz opis implementacije procesnog pristupa, planiranja procesa, analize procesa te korektivnih radnji za poboljšanje. Uz navedeno, iznose se teorijske postavke zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. U drugom delu rada naglašava se značaj koji upravljanje procesima i procesni pristup predstavljaju kao način organizovanja i upravljanja aktivnostima kako bi se stvorila vrednost za organizaciju, klijente i druge zainteresovane strane. Sprovođenje zaštite na radu neophodno je za normalno funkcionisanje poslovne organizacije, a primena ovakvog pristupa stvara posebnu vrednost za organizaciju. Međunarodna norma ISO 45001:2018 potiče usvajanje procesa upravljanja zaštitom na radu. Koncept upravljanja procesom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu definisan je strukturom i zahtevima same norme, a poznat je kao PDCA (planiraj-uradi-provjeri-djeluj). U radu je prikazan koncept upravljanja procesom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu prema ISO 45001:2018.

Ključne reči

ISO 45001:2018; koncept; upravljanje procesom; zaštita zdravlja i sigurnost na radu