Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 9 od 38  
Back povratak na rezultate
Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu
2018, br. 14, str. 79-90
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 07/03/2019
doi: 10.5937/sinteze7-17439
Creative Commons License 4.0
Projektna metoda u aktivnostima usvajanja matematičkih pojmova
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, Novi Sad

e-adresa: jankovicrb@gmail.com

Sažetak

Projekatna metoda u aktivnostima usvajanja matematičkih pojmova se može koristiti za rešavanje raznovrsnih matematičkih problema koji potiču iz realnog sveta. Ova metoda zahteva timski rad dece i vaspitača, kao i njihovo dodatno angažovanje pri realizaciji projekta. Vaspitači se u ovom slučaju sreću sa dodatnom izazovima kao što su odstupanje od uobičajenih nastavnih metoda, dodatno angažovanje u proučavanju realnog problema i akademske literature, neočekivane situacije u toku izrade projekta i neizvesnost rezultata projekta. U radu su predstavljene faze izvođenja projekta, kao i jedan primer usvajanja matematičkih pojmova kroz projekat. Date su preporuke za teme projekata koje se mogu obraditi projektnom metodom u aktivnostima usvajanja matematičkih pojmova.

Ključne reči

dete; projektna metoda; vaspitač; matematika; koncept; projekat

Reference

Čižmešija, A. (2006) Projektna nastava matematike. Dostupno preko: http://web.math.hr/nastava/mnm1/Projekt.ppt [19.3.2018.]
Dal, K., Nordkvist, S. (2011) Matiš baš svuda. Beograd: Propolis plus
Dewey, J. (1902) The Child and the Curriculum. Chicago: University of Chicago Press
Gojkov, G. (2006) Metateorijske koncepcije pedagoške metodologije: Uvod u pedagošku metodologiju. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Katz, L.G., Chard, S. (2000) Engaging children's minds: The project approach. Stamford, Conn. Ablex: Conn.: Ablex Pub. Corp, 2nd ed
Kilpatrick, W.H. (1918) The Project Method. Teachers College, 319-335; 19
Krnjaja, Ž., Pavlović-Breneselović, D. (2017) Kaleidoskop-projektni pristup učenju. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Matijević, M. (2008) Projektno učenje i nastava. u: Nastavnički suputnik, 09 [on-line]. Dostupno preko: https://bib.irb.hr/datoteka/409015.Projektno_ucenje_Matijevic.pdf [19.3.2018.]
Petković, M. (2011) Fraktali-konačno u beskonačnom. u: Festival 'Nauk nije bauk', Niš,, [on-line]. Dostupno preko: http://tesla.pmf.ni.ac.rs/people/dexter/popular/11Nauknijebauk.pdf [19.3.2018.]
Rupiper, M. (2011) Young Investigators: The Project Approach in Early Years. Columbia University: Teachers College
Tričković, A. (2014) Najveći fraktali. Preuzeto sa https://anicatrickovic.weebly.com/zanimljivosti/najveci-fraktali
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2016) Modeli razvijajuće nastave. Beograd: Učiteljski fakultet