Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2010, br. 23, str. 79-87
Upravljanje kvalitetom eksternih konfirmacija u reviziji prema međunarodnim standardima revizije
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija

e-adresajaksicd@ef.uns.ac.rs
Sažetak
Izražavanje mišljenja revizora zahteva postupke prikupljanja dokaza na kojima će se to mišljenje zasnivati. Kao jedan od najkvalitetnijih postupaka prikupljanja dokaza, u teoriji i praksi se ističu eksterne konfirmacije budući da imaju visok stepen pouzdanosti. Iako pravilno dizajniran i kontrolisan proces uveravanja putem eksternih konfirmacija može biti efikasan i efektivan način prikupljanja dokaza, revizori se mogu suočiti sa okolnostima u kojim relevantnost i pouzdanost eksternih konfirmacija može biti dovedena u pitanje. Cilj ovog rada je da ukaže na potrebu i načine upravljanja kvalitetom eksternih konfirmacija.
Reference
*** (2009) Emerging pracice issues regarding the use of external confirmations in an audit of financial statements. IFAC, www.ifac.org, 3, pristupljeno 18. 12. 2009
*** (2009) International standard on Auditing 505-external confirmations. www.ifac.org, paragraf 6, pristupljeno 18. 12
*** (2009) Međunarodni računovodstveni standard 24 - obelodanjivanje povezanih strana. www.mfin.gov.rs, paragraf 1, pristupljeno 18. 12
Andrić, M., Krsmanović, B., Jakšić, D. (2009) Revizija - teorija i praksa. Subotica: Ekonomski fakultet
ISACA (2008) IS Auditing Guideline G2 Audit evidence requirement. Rolling Meadows
Porter, B., Simon, J., Hatherley, D. (2003) Principles of external auditing. New York, itd: Wiley
Savez računovođa i revizora Republike Srbije (2004) Međunarodni standardi revizije 700 - izveštaj revizora o finansijskim izveštajima. Beograd
Soltani, B. (2007) Auditing an international approach. Harlow: Pearson edu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 10.08.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka