Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 23  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Law and Politics
2016, vol. 14, br. 3, str. 379-393
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 04/08/2017
Maloletničko pravosuđe - proceduralne garancije za dete prestupnika
aUniverzitet Union, Pravni fakultet, Beograd
bInstitut za uporedno pravo, Beograd

e-adresa: vnevena17@yahoo.com

Sažetak

Maloletničko pravosuđe je oblast prava deteta koja je sveobuhvatno regulisana međunarodnim dokumentima. To je izuzetno osetljiva oblast gde postoje brojni dokazi o kršenju prava deteta i nasilju kome je dete izloženo u toku postupka kao i u kazneno-popravnim ustanovama, ali gde odgovor države nije adekvatan i usmeren ka obezbeđivanju dobrobiti deteta, i gde se ne daje prednost individualnom razvoju deteta. To je takođe oblast gde država pribegava primeni sile, koja predstavlja odgovor na ponašanje deteta koje u suprotnosti sa krivičnim zakonom, i gde je državna intervencija u funkciji sprečavanja ne-delinkventnog ponašanja, kao što su radnje (disciplinske povrede od strane maloletnika) koje ne bi došle pod udar zakona da su izvršene od strane punoletnih učinilaca bežanje od kuće, nepoštovanje disciplinskih pravila, nepoštovanje policijskog časa, ili nepristojno ponašanje. Maloletničko pravosuđe obuhvata kršenje prava deteta u toku hapšenja, administrativnog pritvora, sudskog postupka, izvršenja sudskih presuda, kao i kršenje prava deteta na institucionalnu negu.

Ključne reči