Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 6 od 143  
Back povratak na rezultate
Oditor
2018, vol. 4, br. 2, str. 101-111
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 24/09/2018
doi: 10.5937/Oditor1802101M
Revidirani rad - Uloga i značaj antimonopolske politike u savremenim uslovima poslovanja
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bRačunovodstveni centar Ministarstva odbrane, Beograd

e-adresa: milan.mih83@gmail.com, nedzad.imamovic@mod.gov.rs, nebojsadragovic@gmail.com

Sažetak

Ostvarivanje ekonomije blagostanja, kao poželjnog ekonomskog stanja, teško je ostvarivo postojanjem nesavršenih tržišnih struktura. Nekonkurentne tržišnie strukture manifestuju se kroz različitie tržišnie oblike. Poosledice postojanja ovakvih tržišnih stanja osećaju se i na proizvodnu efikasnost, odnosno faktorsku produktivnost. U vezi sa tim antimonopolska politika je predmet ovog istraživanja i zahtevi za njenom uravnoteženošću i fleksibilnošću, kao mere za smanjenje negativnih efekata tržišne nesavršenosti.
Povezani članak je dostupan ovde.

Ključne reči

Reference

Begović, B., Bukvić, R., Mijatović, B., Parivodić, M., Pavić, V., Sepi, R., Stojanović, B., Hiber, D. (2002) Antimonopolska politika u SR Jugoslaviji - analiza postojećih tržišnih struktura i antimonopolskih institucija. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Božić, M., Golubović, S., Božić-Miljković, I. (2013) Ekonomska politika. Niš: Ekonomski fakultet
Dragišić, D., Medojević, B., Ilić, B., Pavlović, M. (2005) Osnovi ekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet
Đuričin, D., Rajić, V., Lončar, D. (2008) Merenje koncentracije tržišta - primer sektora prehrambene maloprodaje Beograda. Ekonomika preduzeća, vol. 56, br. 1-2, str. 61-80
Gould, J.P., Ferguson, C.E. (1984) Microeconomic theory / Théorie microéconomique. Ilinois-Pariz
Hanić, H. (2008) Proces istraživanja tržišta. Beograd: Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, finansije i osiguranje
Komazec, S., Ristić, Ž. (2011) Makroekonomija - makroekonomske teorije i makroekonomska analiza. Beograd: EtnoStil
Lončar, D., Milošević, S. (2013) Karakteristike antimonopolske politike i efekti njene primene u Srbiji. Ekonomika preduzeća, vol. 61, br. 1-2, str. 115-128
Meta, M. (2015) Mikroekonomska analiza. Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
Mihajlović, M., Krstić, S., Šegrt, S., Pavlović, D., Jovanović, D., Simeunović, T. (2016) Economic analysis of the influence of milk market concentration on procurement efficiency in the defense system. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 3, str. 973-985
Milovanović, M. (2011) Mikroekonomska analiza. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta
Petković, M., Kostić, L. (2014) Antimonopolska politika Republike Srbije. Ekonomski vidici, vol. 19, br. 4, str. 493-504
Petrović, M. (2001) Funkcije države u savremenoj tržišnoj privredi. Beograd: Ekonomska misao
Ratković, M., Grubić, G., Tasić (2011) Dobri odnosi sa kupcima kao faktor konkurentne prednosti. Beograd, str. 11
Samjuelson, T., Nordhaus, V. (2009) Ekonomija. Univerzitet Jejl
Savić, L.B. (2000) Tržišne strukture u jugoslovenskoj industriji. Industrija, vol. 26, br. 1-4, str. 1-19
Tmušić, M. (2012) Monopoli u Srbiji - normativno suzbijanje i dometi antimonopolske politike. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 6, br. 7, str. 89-102
Veselinović, P. (2011) Ekonomija. Beograd: Univerzitet Singidunum
Zirojević-Fatić, M., Jelisavac-Trošić, S. (2009) Antimonopolska politika i harmonizacija zakonodavstva Srbije sa pravom EU na polju konkurencije. Revija za evropsko pravo, vol. 11, br. 1-3, str. 91-105