Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 2 od 384  
Back povratak na rezultate
Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke
2019, vol. 2, br. 2, str. 94-109
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/NPDUNP1902094D


Javno-privatno partnerstvo - model unapređenja efikasnosti javnog sektora u Republici Srbiji
Državni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke

Sažetak

Često se susrećemo sa informacijama o neefikasnosti države i javnih preduzeća. Javna preduzeća u privredama mnogih zemalja zaostaju u pogledu uspešnosti poslovanja za privatnim kompanijama. Iz tog razloga je neophodno istražiti načine za unapređenje efikasnosti i kvaliteta usluga koje javni sektor obezbeđuje, stimulisati investiranje u tehnologiju i osavremeniti proizvodne procese, kao i usvojiti nove standarde kvaliteta. Cilj ovog rada jeste da ukaže na potencijalnu korist koja može proisteći iz međusobne saradnje dva na prvi pogled suprotstavljena sektora. Javnoprivatno partnerstvo je model koji se sve češće primenjuje i u manje razvijenim zemljama, pre svega za izgradnju i upravljanje infrastrukturom. I pored pogodnosti koje ovakav vid saradnje nudi, Republika Srbija ne koristi mogućnosti primene ovog koncepta. Razlozi za to su nedostatak finansijskih sredstava, ali i čitav niz faktora koji umanjuju konkurentnost njene privrede.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Afonso, A., Schuknecht, L., & Tanzi, V. (2005). Public sector efficiency: an international comparison. Public Choice, 123, 321-347
Akintoye A., Beck M. and Hardcastle C. (2003) Public Private Partnership-Managing risk and opportunities. Oxford: Blackwell Science Ltd
Angelopoulos, K., Philippopoulos, A., & Tsionas, E. (2008). Does public sector efficiency matter? Revisiting the relation between fiscal size and economic growth in a world sample. Public Choice, 137, 245-278
Anđelić, G., i Đaković, V. (2013) Reforma javnog sektora Republike Srbije -pravci, trendovi i izazovi. Poslovna ekonomija, 7(1)
Arrow, K. and R. Lind, (1970), Uncertainty and the Evaluation of Public Investment Decisions, American Economic Review 60, 364-378
Barro, R., & Sala-i-Martin, X. (2004). Economic growth (2nd edn.). Cambridge, MIT Press
Bovaird, T., (2004), Public-Private Partnerships: from Contested Concepts to Prevalent Practice, International Review of Administrative Sciences, Volume: 70, issue: 2
Damjanović D., Pavlović-Križanić T. i Peteri G. (2010) Partnerstvo javnog i privatnog sektora. Beograd: Palgo Centar
Devarajan, S., Swaroop, V., & Zoo, H. (1996). The composition of public expenditure and economic growth. Journal of Monetary Economics, 37, 313-344
Dobrić M. (2011) Privatno-Javno partnerstvo u Srbiji, Institit za pravo i finansije Beograd
Đuričin, S. (2011). Tranzicija i kretanje zaposlenosti u javnom i privatnom sektoru, U J. Zubović (Ur.), Aktivne mere natržištu rada i pitanje zaposlenosti (str. 298-318). Beograd, Srbija: Institut ekonomskih nauka
Carbonara, N., Costantino, N., & Pellegrino, R. (2014): Revenue guarantee in public-private partnerships: a fair risk allocation model. Construction Managementand Economics,32 (4)
Estache, A., Serebrisky, T., L. Wren-Lewis. (2015), Financing Infrastructure in Developing Countries, Oxford Review of Economic Policy
Green, D. J. (2002) Cities and Privatization, Prospects for the New Century. Upper Saddle River: Prentice Hall
Hayward, N., and Kuper, G.,(1978) The National Economy and Productivity in Government, Public Administration Review 38
Klaus, S., Xavier S., (2017) Global Competitiveness report 2017-2018, World Economic Forum
Knežević M., (2015), Dalji proces implementacije javno privatnog-partnerstva - EU, Srbija i zemlje iz okruženja, Teme, vol. 39, br. 2, str. 381-394
Langford, J., and Harrison, Y. (2001) Partnering for E-government: Challenges for Public Administrators, Canadian Public Administration 44(4): 393-416
Lorraine, D., G. Stocker (eds.) (1997) The Privatization of Urban Services in Europe. London: Pinter
Mota, J., & Moreira, A. C. b. (2015): The importance of non-financial determinants on public-private partnerships in Europe. International Journal of Project Management, 33 (7)
Mueller, D. (2003). Public choice III. Cambridge: Cambridge University Press
Palačković D., (2016), Javno-privatno partnerstvo (pojam, karakteristike, razlozi pro et contra), Pravo i privreda, vol. 54, br. 4-6, str. 473-485
Parvu, D. &Voicu-Olteanu, C. (2009): Advantages and limitations of the public private partnerships and the possibility of using them in Romania. Transylvanian Review of Administrative Sciences, (27 E)
Persson, T., & Tabellini, G. (2003). The economic effects of constitutions. Cambridge: MIT Press
Peters, B. G., F. van Nispen (eds.) (1998) Public Policy Instruments, Evaluation the Tools of Public Administration. Chelteham, Northampton: Edward Elgar Publishing
Petrović, P. (2009). Efekat Svetske finansijske krize na Srbiju i odgovor ekonomske politike. Ekonomika preduzeća, 57(1-2)
Raičević, B. (2008). Javne finansije. Beograd, Srbija: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Review of the European PPP Market in 2017. European Investment Bank
Rodrigues, L. L., & Sangster, A. (2012): "Public-private partnerships": The Portuguese General Company of Pernambuco and Paraiba (1759): Business History, 54(7)
Salamon M. L. (ed.) (2002) The Tools of Government: A Guide to the New Governance. New York: Oxford University Press
Savić, N., Pitić, G., (2010) Kuda ide konkurentnost Srbije, Beograd, FEFA-fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
Savković, R., (2006) Ekonomija-osnovi (drugo izdanje), Beograd, Naučna knjiga-Beograd
Sijpe, N., & Rayp, G. (2007). Measuring and explaining government efficiency in developing countries. Journal of Development Studies, 43, 360-381
Stiglitz, Dž., (2004) Ekonomija javnog sektora, prvo izdanje, Ekonomski fakultet, Beograd
Tanzi, V., & Schuknecht, L. (2000). Public spending in the 20th century: a global perspective. Cambridge: Cambridge University Press
Uredba o nadzoru na realizaciji javnih ugovora o javnom privatnom partnerstvu, Službeni glasnik Republike Srbije br. 47/2013
Veselinović, P., (2014) Reforma javnog sektora kao ključna determinanta uspešnosti tranzicije privrede Republike Srbije, Ekonomski horizonti, Ekonomski fakultet univerziteta u Kragujevcu
Vlašković V., Ţarković J., Sredojević S., Mijačić D., (2018), U susret EU integracijama: Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira javno-privatnog partnerstva u Srbiji, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj
World Bank, (2014) Public-private partnerships reference guide: Version 2.0. Washington, DC: World Bank, ADB, and IDB
Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, Sl. glasnik RS, br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016
Zakon o komunalnim delatnostima, Službeni glasnik RS, br. 16/97 i 88/2011