Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 8 od 384  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2018, vol. 70, br. 4, str. 162-179
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/vojdelo1804162R


Ekonomski aspekti i nacionalna samodovoljnost odbrambene industrije Republike Srbije
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

Sažetak

Odbrambena industrija Republike Srbije predstavlja respektabilan nacionalni kapacitet čija razvojna uloga je dvojaka: trajno povećanje izvoza i obezbeđenje neophodne nacionalne samodovoljnosti za potrebe sistema odbrane. U poslednje dve-tri decenije odbrambena industrija Srbije prošla je kroz periode velikih iskušenja, ali je pokazala izuzetnu vitalnost i opstala u promenjenim uslovima, kako na domaćem, tako i na svetskom tržištu. Pored toga, ova grana industrije ima potencijal da se razvija visokom stopom rasta, što se zasniva na višedecenijskoj tradiciji i iskustvu u proizvodnji sredstava naoružanja i vojne opreme, visokom kvalitetu proizvoda, cenovnoj konkurentnosti, specifičnim znanjima i velikom interesovanju stranih kupaca. Izvozna strategija zasniva se na prepoznatljivoj proizvodnji, uspešno realizovanim izvoznim projektima i aranžmanima širom sveta, kao i uspostavljanju prekinutih veza sa kupcima. Prema ostvarenim pozitivnim izvoznim rezultatima, koji se poboljšavaju od 2012. godine, menja se i položaj i stanje odbrambene industrije Srbije. S tim u vezi, Vlada Republike Srbije je, u dogovoru sa ministarstvima odbrane, privrede i finansija, odobrila investicije u iznosu većem od 150 miliona evra za rekonstrukciju, modernizaciju i povećanje postojećih kapaciteta i nabavku neophodnih mašina i opreme do 2020. godine. To će doprineti zapošljavanju novih radnika, povećanju obima proizvodnje i ostvarenju vizije izvoza naoružanja i opreme u iznosu od milijardu evra.

Ključne reči

Reference

*** (2007) A strategy for the european defence technological and industrial base. Brussels: European Defence Agency
*** (2007) Framework for a European defence research & technology strategy. Brussels: European Defence Agency
*** (2017) SIPRI yearbook 2017. Oxford University Press
Batchelor, P., Willett, S. (1998) Disarmament and Defence Industrial Adjustment in South Africa. New York: The Oxford University Press Inc
Guay, T., Callum, R. (2003) The transformation and future prospects of Europe's defence industry. International Affairs, 78(4): 757-776
Pezo, O. (1983) Vojna industrija Jugoslavije. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Radić, V. (2002) Projekat 'Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010. godine' - sektor Vojna industrija - izabrani razvojni programi, Delovi, sklopovi i strukture vazduhoplova i konverzija aviona (Program 53). Beograd: Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj, 53
Radić, V. (2004-2006) Projekat 'Restrukturiranje preduzeća vojne industrije Srbije'. Beograd: Ministarstvo odbrane
Radić, V. (2005-2007) Studija izvodljivosti restrukturiranja odabranih kapaciteta vojne industrije. Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Projekat Ministarstva nauke i životne sredine Republike Srbije
Radić, V. (2014) Upravljanje rizicima u vojnoj industriji. Beograd: Copy planet
Radić, V. (2002) Vojna industrija Savezne Republike Jugoslavije. Vojnotehnički glasnik, vol. 50, br. 4-5, str. 430-452
Radić, V.N. (2003) Tranzicija, konverzija vojne industrije i konkurentnost. u: Naučno-stručni skup Kvalitet u razvoju, proizvodnji i prometu sredstava NVO (III), Tara
Radić, V.N. (2003) Obezbeđenje kvaliteta u strategiji razvoja vojne industrije. u: Naučno-stručni skup Kvalitet u razvoju, proizvodnji i prometu sredstava NVO (III), Tara
Radić, V.N. (2002) Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010. godine - sektorske strategije. Beograd: Vlada Republike Srbije, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj, knjiga I, II i III, deo
Radić, V.N. (2004) Konkurentnost proizvoda vojne industrije sa aspekta uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom. Vojnotehnički glasnik, vol. 52, br. 6, str. 581-592
Stamatović, A. (2002) Vojna privreda druge Jugoslavije 1945-1991. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Weidacher, R. (2002) Available government and industry data on the arms industry, SIPRI Yearbook 2002. Oxford: Oxford University Press