Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2016, vol. 13, br. 3, str. 263-286
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/MegRev1603263N
Creative Commons License 4.0
Paradoks proširenja EU i politika država članica - dileme i izazovi - primer Portugalije
Autonoma University Lisbon and President of the Network of Strategic and International Studies, Portugal

Sažetak

Rad se bavi problemom proširenja EU u kontekstu njegove dvostruke prirode: procesa unutar EU, vezanog za konsolidaciju demokratskog mira zasnovanog na kolektivnoj bezbednosti, i spoljnog procesa, koji uključuje spoljnu politiku EU i njen uticaj na odnose sa drugim velikim globalnim igračima. Premda je proširenje višedimenzionalan proces koji kombinuje različite perspektive - politike proširenja zemalja kandidatkinja, politike zemalja članica, politike proširenja EU i spoljni globalni uticaj - rad se prvenstveno bavi politikama proširenja zemalja članica EU na primeru Portugalije, konkretno u odnosu na Veliko proširenje sa Istoka, i cilj mu je da objasni paradoks snažne političke podrške Portugalije priključenju s obzirom na to da je Portugalija bila jedan od najvećih potencijalnih gubitnika u smislu ekonomskog interesa. Okvir 'analize spoljne politike' se usvaja kako bi se razumeo proces donošenja odluka i interakcije između domaćeg i nivoa EU. Izneti argument je da isključivo konstruktivistički pristup ne nudi zadovoljavajuće objašnjenje, imajući u vidu da je uključena racionalno-interesna logika. Portugalska politika prema proširenju je utvrđena ne samo logikom solidarisanja sa sličnima, dominantnom u zvaničnom političkom diskursu, nego i uzimanjem u obzir dugoročnih interesa u EU vezanih za očuvanje strateške alijanse sa Nemačkom. Opšti sistemski uticaj proširenja sklon je da slabi EU jer predstavlja ogroman paradoks koji deluje kao mač sa dve oštrice. S jedne strane, ima pozitivan uticaj tako što doprinosi jačanju internacionalnog profila EU, koji rastom pojačava očekivanja u pogledu svoje potencijalne globalne uloge, ali, s druge, ima kao posledicu veću heterogenost, što potkopava koheziju EU i njenu mogućnost da deluje jednoglasno i bude snažan globalni igrač, što, pak, nije u skladu sa prvobitnim očekivanjima.

Ključne reči

proširenje EU; analiza spoljnih politika; konstruktivistički pristup; racionalno-interesni pristup; portugalska politika prema EU; paradoks proširenja

Reference

Alden, C., Aran, A. (2011) Foreign Policy Analysis - New Approaches. Routledge
Bachtler, J., Gorzelak, G. (2007) Reforming EU Cohesion Policy A reappraisal of the performance of the Structural Funds. Policy Studies, 28(4): 309-326
Baldwin, R.E., Francois, J.F., Portes, R. (1997) The costs and benefits of eastern enlargement: the impact on the EU and central Europe. Economic Policy, 12(24): 125-176
Edwards, G., Wiessala, G. (2001) Conscientious Resolve: The Portuguese Presidency of 2000. JCMS: Journal of Common Market Studies, 39(s1): 43-46
Fonseca, A.M. (2009) The Federal Republic of Germany and the Portuguese Transition to Democracy (1974-1976). Journal of European Integration History, 15(1): 35-56
Hermann, S., Thomassen, J. (2005) The EU Party System after Eastern Enlargement. u: Political Sciences series paper 105, Vienna: Institute for Advanced Studies
Huntington, S. (1991) Democracy’s third wave. Journal of Democracy, vol.2, nº2, Spring, Huntington
Kohler, W. (2004) Eastern enlargement of the EU: A comprehensive welfare assessment. HWWA Discussion Paper, Hamburg, br. 260
Lisbeth, A. (2008) New actors, new foreign policy: EU and enlargement. u: Steve Smith i dr. [ur.] Foreign Policy - Theories, Actors, Cases, New York: Oxford University Press
Mateus, A., i dr. (2004) A economia Portuguesa e o Alargamento da União Europeia: Relatório Final
Schimmelfennig, F., Sedelmeier, U. (2002) Theorizing EU enlargement: research focus, hypotheses, and the state of research. Journal of European Public Policy, 9(4): 500-528
Schukkink, M., Niemann, A. (2012) Portugal and the EUs eastern enlargement: A logic of identity endorsement. European Integration online Papers (EIoP), Vol. 16, Article 12
Smith, K. (2005) Enlargement and European order. u: Hill C., Smith M. [ur.] International Relations and the European Union, Oxford: University Press
Smith, S., Hadfield, A., Dunne, T., ur. (2008) Foreign Policy: Theories, Actors, Cases. Oxford: Oxford University Press
Vasconcelos, A., ur., i dr. (2000) Portugal: A European story. Cascais: Principia