Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 4 od 38  
Back povratak na rezultate
Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu
2018, br. 14, str. 1-13
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 07/03/2019
doi: 10.5937/sinteze7-18142
Creative Commons License 4.0
Dečje igračke iz perspektive roditelja i vaspitača
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

e-adresa: colic.vesna@gmail.com, tamaramilosevic91@gmail.com

Sažetak

Problem istraživanja odnosi se na pitanje stavova roditelja i vaspitača prema igračkama za decu, iz perspektive porodičnog i institucionalnog konteksta. Cilj istraživanja je ispitivanje mišljenja roditelja i vaspitača o korisnosti igračaka, njihovom uticaju na formiranje stereotipa kod dece, ali i uticaju tržišta, TV reklama i drugih faktora na izbor i kupovinu igračaka. Uzorak istraživanja je prigodan i čine ga 105 vaspitača i 105 roditelja predškolske dece iz vrtića u Novom Sadu. Primenjen je metod anonimne dobrovoljne ankete, a upitnik je preuzet od B. Saton-Smita i donekle izmenjen i prilagođen. Rezultati su podvrgnuti deskriptivnoj statistici. Dobijeni rezultati ukazuju na to da su mišljenja roditelja i vaspitača slična po pitanju doprinosa igračaka obrazovanju dece i razvoju njihove mašte, bezbednosti igračaka i neodobravanja igračaka oružja. Većina vaspitača ne odobrava reklamiranje igračaka, dok većina roditelja isto to odobrava. Problem prostora utiče na izbor dečjih igračaka u vrtiću, dok su mišljenja roditelja o tom pitanju podeljena. O kupovini igračaka u vrtiću najčešće odlučuju odrasli profesionalci, ponekad uz konsultacije sa roditeljima, a vrlo retko konsultuju decu. U porodici najčešće o kupovini igračaka odlučuju zajedno deca i odrasli, zatim sama deca i najređe samo odrasli. Autori rada smatraju da dobijeni rezultati ukazuju na potrebu osvešćivanja svih, za dete značajnih odraslih po pitanju njihove uloge i odgovornosti za izbor igračaka i poruke koje svakodnevno šalju deci posredstvom igračaka.

Ključne reči

Reference

Colić, V. (1997) Dečje jaslice - gledane iz antropološkog ugla. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, ISBN 86-82019-32-9
Colić, V. (2008) Šta pokušavamo reći maloj deci. Novi Sad: Dnevnik, ISBN 978-86-7966-012-1 (broš.)
Colić, V. (2018) Podrška ranom razvoju i učenju kroz bogaćenje dečje igre. Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Gray, C., Ryan, A. (2016) Aistear vis-à-vis the Primary Curriculum: the experiences of early years teachers in Ireland. International Journal of Early Years Education, 24(2): 188-205
Guyton, G. (2011) Using Toys to Support Infant-Toddler Learning and Development. Young Children, 66 (5), 50-56. Preuzeto sa: https://eric.ed.gov/?id=EJ959744 ISSN: ISSN-1538-6619
Klemenović, J. (2014) How Do Todays Children Play and with Which Toys. Croatian Journal of Education, Vol. XVI, 16 (Sp.Ed.1), 181-200. Preuzeto sa: https://hrcak.srce.hr/117843
Krnjaja, Ž. (2012) Igra na ranim uzrastima. u: Baucal A. [ur.] Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za psihologiju / UNICEF, str. 113-132; ISBN 978-86-86563-31-6
Krnjaja, Ž., Pavlović, B.D. (2017) Kaleidoskop: Projektni pristup učenju. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju
Mihajlović, N.K., Mihajlović, L.M. (2012) Neprirodnost savremenih igračaka za decu. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, vol. 1, br. 2, str. 87-94
Miljak, A. (2009) Življenje djece u vrtiću. Zagreb: SM Naklada d.o.o, ISBN 978-953-55716-0-5
Petrović-Sočo, B. (2007) Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje-holistički pristup. Zagreb: Mali profesor, ISBN 987-953-97353-6-2
Saton-Smit, B. (1989) Igračke i kultura. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Slavković, M. (1983) Igra i igračke. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Sung, J. (2018) How Young Children and Their Mothers Experience Two Different Types of Toys: A Traditional Stuffed Toy Versus an Animated Digital Toy. Child & Youth Care Forum, 47(2): 233-257