Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 6 od 38  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2018, vol. 48, br. 4, str. 145-162
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 28/12/2018
doi: 10.5937/ZRFFP48-18045
Creative Commons License 4.0
Nastava istorije umetnosti i likovne kulture u sociokulturnom kontekstu - srednjovekovna baština u kontekstu savremene vizuelne kulture
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti

e-adresa: skrasiva@gmail.com

Sažetak

U radu se obrazlaže sociokulturni pristup nastavi i veza sa nastavom likovne umetnosti. Obrađuje se pojam nastave u sociokulturnom kontekstu, kao i specifičnosti i elementi konteksta umetničkih predmeta. Razmatraju se osnovne teorijske postavke nastave u socio-kulturnom kontekstu, kao što su stvaranje značenja, učenje kao transformisanje kulture (kultura kao polazište u učenju), obrazovanje kao ovladavanje kulturnim alatima, intersubjektivnost, dijalog. Nakon teorijske razrade, daje se pregled jednog akcionog istraživanja izvedenog u srednjoj školi za umetničke zanate. U njemu se obrazlaže primer prilagođavanja nastavnog programa, tema i sadržaja, očekivanjima i iskustvima učenika koja donose u učionicu iz svoje kulturne sredine. Govori se o kreiranju nastavnog programa, pristupa i metoda posredstvom popularnih interpretacija nasleđa, na primeru nastavne teme 'Srednjovekovna umetnost'.

Ključne reči

sociokulturni kontekst; srednjovekovna baština; vizualna kultura; kontekst; nastavne metode

Reference

Baltrušaitis, J. (1981) Fantastični srednji vijek - Antičko i egzotizmi u gotčkoj umjetnosti. u: (prev. M. Cvitan), Sarajevo: Svjetlost
Belting, H. (2013) Slika, medij, telo - nov pristup ikonologiji. u: Čekić J., Stanković M. [ur.] Slike/singularno/globalno - savremeno kao eksperiment, Beograd: Fakultet za medije i komunikaciju, Univerzitet Singidunum, 73-88
Bruner, J. (2000) Kultura i obrazovanje. Zagreb: Educa
Burdije, P., Paseron, Ž.K. (2012) Reprodukcija u obrazovanju, društvu i kulturi. Reč - časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja, 67-122
Claxton, G. (2002) Education for the Learning Age: A Sociocultural Approach to Learning to Learn. u: Wells, Gordon; Claxton, Guy [ur.] Learning for Life in the 21st Century, Oxford, UK: Wiley, str. 19-33
Freedman, K. (2003) Teaching Visual Culture, Curriculum, Aesthetic and Social life of Art. New York: Columbia University
Gadamer, H. (2011) Istina i metoda - osnovi filozofske hermeneutike. Beograd: Plato
Gergen, K., Gergen, M. (2006) Socijalna konstrukcija, ulazak u dijalog. Beograd: Zepter Book World, prevod Vineta Marinović
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2001) Aktivno učenje 2. Priručnik za primenu metoda aktivnog učenja/nastave. Beograd: Institut za psihologiju
Kpnjaja, Ž. (2009) Kontekst u učenju i podučavanju. Beograd: Zadužbina Andrejević
Krnjaja, Ž. (2008) Učenje i podučavanje kao zajedničko razumevanje. Nastava i vaspitanje, vol. 57, br. 3, str. 292-302
Krnjaja, Ž. (2010) Igra, stvaralaštvo, otvoreni vaspitni sistem - šta ih povezuje?. Nastava i vaspitanje, vol. 59, br. 2, str. 264-277
Mitchell, W. J.T. (2002) Showing seeing: a critique of visual culture. Journal of Visual Culture, 1(2): 165-181
Mitrović, M. (2014) Sociokulturni pristup nastavi i angažovanje pedagoga u nastavi. u: Matović N., Spasenović V., Antonijević R. [ur.] Identitet profesije pedagog usavremenom obrazovanju, Beograd: Filozofski fakultet, 72-75
Prensky, M. (2001) Digitalni urođenici, digitalni pridošlice. On the Horizon, 9(5), http://edupoint.carnet.hr/casopis/40/clanci/3
Rogoff, B. (1998) COL (Community of Learners) - Interaktivni model učenja i vaspitanja. Psihologija u svetu, 111-127; 2
Subotić, K.I., Trifunović, K. (2016) Dijalog i zajednička interpretacija nasleđa u nastavi istorije umetnosti. Godišnjak Srpske akademije obrazovanja, XII, 351-362
Tucić, N. (1999) Čovek, evolucija, i društvo. Beograd: Margo-art
Wells, G. (1999) Dialog inquiry, towards a sociocultural practice and theory of education. Cambridge: University Press
Wells, G., Claxton, G. (2002) Introduction: Sociocultural Perspectives on the Future of Education. u: Wells, Gordon; Claxton, Guy [ur.] Learning for Life in the 21st Century, Oxford, UK: Wiley, str. 1-17