Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2018, vol. 75, br. 1, str. 16-22
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 26/01/2018
doi: 10.2298/VSP160205201I
Creative Commons License 4.0
Prevalenca koronarnih anomalija kod odraslih - ispitivanje kompjuterizovanom tomografskom koronarnom angiografijom
aKlinički centar Niš, Centar za radiologiju
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet

e-adresa: draganailic.md@gmail.com

Sažetak

Uvod/Cilj. Anomalije koronarnih arterija su redak, ali važan uzrok bola u grudnom košu tako da, u nekim slučajevima, hemodinamski značajne abnormalnosti mogu da izazovu iznenadnu srčanu smrt. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi prevalencija anomalija koronarnih arterija u našoj populaciji. Metode. Istraživanje je uključilo 1562 bolesnika (810 muškaraca, 752 žene, prosečne starosti 64,3 ± 12,0 godina, raspon 32-80 godine) koji su pregledani na 64-slajsnoj kompjuterizovanoj tomografiji (MSCT). Pregled na ovom aparatu omogućuje detaljnu vizualizaciju koronarnih arterija i srčane anatomije. MSCT pregledi su obavljeni na bolesnicima zbog sumnje na postojanje koronarne bolesti (atipični bol u grudima, angina pektoris ili više faktora rizika od kardiovaskularnih bolesti), kao i moguće progresije bolesti koronarnih arterija. Rezultati. Od januara 2010. do decembra 2014. godine pregledano je ukupno 1562 bolesnika za procenu starenja koronarnih arterija. Incidenca srčanih anomalija je bila zastupljena kod 45 bolesnika (2,88%). Koronarna anomalija koja je bila najzastupljenija u našoj studiji je bilo odsustvo glavnog stabla leve koronarne arterije sa odvojenim ishodištima leve descedentne arterije (LAD) i leve cirkumfleksne arterije (LCX) iz levog koronarnog sinusa (LCS). Pronađena je kod 12 bolesnika (učestalost od 0,77%, odnosno 26,7% svih srčanih anomalija). U našoj studiji anomalije ishodišta koronarnih arterija van normalnog koronarnog sinusa manifestovale su se kao anomalno ishodište desne koronarne arterije (RCA) iz levog koronarnog sinusa kod 5 (0,32%) bolesnika i leve koronarne arterije iz nekoronarnog sinusa kod dva (0,13%) bolesnika. Zaključak. Poznavanje anomalija koronarnih arterija i njihova vizualizacija na višerednoj kompjuterizovanoj tomografiji od velike je važnosti za dalje planiranje mogućeg terapijskog tretmana. Koronarne anomalije koje se smatraju beznačajnim neće zahtevati dalji terapijski tretman. Ali, otkrivanje hemodinamski značajnih koronarnih anomalija sigurno će spasiti mnoge živote.

Ključne reči

Reference

Amoroso, G., Battolla, L., Gemignani, C., Panconi, M., Petronio, A.S., Rondine, P., Mariani, M., Falaschi, F. (2004) Myocardial bridging on left anterior descending coronary artery evaluated by multidetector computed tomography. International Journal of Cardiology, 95(2-3): 335-337
Angelini, P. (2002) Coronary artery anomalies: current clinical issues: Definitions, classification, incidence, clinical relevance, and treatment guidelines. Tex Heart Inst J, 29(4): 271-8
Angelini, P. (2007) Coronary artery anomalies: An entity in search of an identity. Circulation, 115(10), 1296-305
Angelini, P., Velasco, J.A., Flamm, S. (2002) Coronary anomalies: Incidence, pathophysiology, and clinical relevance. Circulation, 105(20): 2449-54
Graidis, C., Dimitriadis, D., Karasavvidis, V., Dimitriadis, G., Argyropoulou, E., Economou, F., George, D., Antoniou, A., Karakostas, G. (2015) Prevalence and characteristics of coronary artery anomalies in an adult population undergoing multidetector-row computed tomography for the evaluation of coronary artery disease. BMC Cardiovascular Disorders, 15(1):
Maron, B.J., Shirani, J., Poliac, L.C., Mathenge, R., Roberts, W.C., Mueller, F.O. (1996) Sudden death in young competitive athletes. Clinical, demographic, and pathological profiles. JAMA, 276(3): 199-204
Mohlenkamp, S., Hort, W., Ge, J., Erbel, R. (2002) Update on myocardial bridging. Circulation, 106(20): 2616-22
Roberts, W.C. (1986) Major anomalies of coronary arterial origin seen in adulthood. American Heart Journal, 111(5): 941-963
Ropers, D., Moshage, W., Daniel, W.G., Jessl, J., Gottwik, M., Achenbach, S. (2001) Visualization of coronary artery anomalies and their anatomic course by contrast-enhanced electron beam tomography and three-dimensional reconstruction. American Journal of Cardiology, 87(2): 193-197
Schmid, M., Ropers, D., Pohle, K., Achenbach, S., Daniel, W.G. (2004) Detection of coronary anomalies by submillimeter 16-slice spiral computed tomography. Journal of the American College of Cardiology, 43(5): A312
Schmitt, R., Froehner, S., Brunn, J., Wagner, M., Brunner, H., Cherevatyy, O., Gietzen, F., Christopoulos, G., Kerber, S., Fellner, F. (2005) Congenital anomalies of the coronary arteries: imaging with contrast-enhanced, multidetector computed tomography. European Radiology, 15(6): 1110-1121
Srinivasan, K., Gaikwad, A., Kannan, B., Ritesh, K., Ushanandini, K. (2008) Congenital coronary artery anomalies: Diagnosis with 64 slice multidetector row computed tomography coronary angiography: A single-centre study. Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology, 52(2): 148-154
Taylor, A.J., Virmani, R. (2004) Coronary artery anomalies. u: Crawford M.H., Dimarco J.P., Paulus W.J. [ur.] Cardiology, New York: Mosby, p. 201-11; 2nd ed
Taylor, A.J., Rogan, K.M., Virmani, R. (1992) Sudden cardiac death associated with isolated congenital coronary artery anomalies. Journal of the American College of Cardiology, 20(3): 640-647
Topaz, O., De, M.E.J., Perin, E., Sommer, L.S., Mallon, S.M., Chahine, R.A. (1992) Anomalous coronary arteries: angiographic findings in 80 patients. International Journal of Cardiology, 34(2): 129-138
Vilallonga, R.J. (2003) Anatomical variations of coronary arteries: The most frequent variations. Eur J Anat, 1:29-41
Yamanaka, O., Hobbs, R.E. (1990) Coronary artery anomalies in 126,595 patients undergoing coronary arteriography. Catheterization and Cardiovascular Diagnosis, 21(1): 28-40