Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 97  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2019, br. 41, str. 131-144
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 04/07/2019
doi: 10.5937/AnEkSub1941131V
Creative Commons License 4.0
Digitalni mediji, kreativnost i marketing u okvirima savremene instant kulture
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd
bXSOURCE DOO, Novi Sad

e-adresa: mira.vidakovic@yahoo.com, vidakovic.dvb@gmail.com

Projekat

Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene (MPNTR - 47020)

Sažetak

Kultura savremenog sveta se često karakteriše kao "instant kultura", u kojoj su, posredstvom mobilnih tehnologija i društvenog karaktera Web 2.0, pojedincu u svako vreme dostupne obimom naizgled neograničene količine informacija i medijskih sadržaja. Kako pojedinac na ovaj način postaje svedostupan, kreiranjem digitalnih sadržaja sada je moguće stupiti u interakciju s njim, i to tako da ta interakcija neće prekidati njegovu uobičajenu medijsku interakciju. Tu nastaje kontent marketing, koji teži angažovanju pojedinca posredstvom medijskog sadržaja koji će stvoriti vrednost za potrošača. Kako kontent marketing zahteva kreativne sadržaje koji imaju marketinšku svrhu, dovodi se u pitanje integritet kreativnog procesa. Marketing, novinarstvo i kreativno stvaralaštvo moraju biti vođeni određenim etičkim kodeksima, koji će osigurati istinitost i sigurnost interakcije s potrošačima. U ovom radu, autori pokušavaju da razotkriju etičke nedoumice u marketingu, potencirajući faktor istinitosti i transparentnosti u njegovoj uspešnosti u digitalnom marketingu, te važnost stvaranja kvalitetnih sadržaja za dalje unapređenje ovog vida digitalnog medijskog izražavanja.

Ključne reči

kreativnost; kontent marketing; istinitost; transparentnost; prirodno oglašavanje

Reference

Capala, M. (2014) SEO like I'm 5: The ultimate beginner's guide to search engine optimization. New York: Zeit Media LLC, E-publication
Grensing-Pophal, L. (2014) Consumers coming to accept native advertising done right. EContent Magazine, July/Aug, 8-10
IAB (2013) Native advertising playbook. London: The Interactive Advertising Bureau
IAB (2015) Content & native disclosure guidance. London: The Interactive Advertising Bureau
Kirtis, A.K., Karahan, F. (2011) To be or not to be in social media arena as the most cost-efficient marketing strategy after the global recession. Procedia Social and Behavioral Science, 24, 260-268
Lieb, R., Szymanski, J., Etlinger, S. (2013) Defining and mapping the native advertising landscape. Altimeter Group
Mata, F.J., Quesada, A. (2014) Web 2.0: Social networks and e-commerce as marketing tools. Journal of theoretical and applied electronic commerce research, 9(1), 56-69
Pulizzi, J. (2012) The rise of storytelling as the new marketing. Publishing Research Quarterly, 28(2), 116-123
Pulizzi, J., Hendley, A. (2015) B2B content marketing: 2016 benchmarks, budgets, and trends. Cleveland: Content Marketing Institute
Pulizzi, J., Hendley, A. (2015) B2C content marketing: 2016 benchmarks, budgets, and trends. Cleveland: Content Marketing Institute
Samuels, C. (2014) Native advertising: Beyond the buzz. London: NEO Ogilvy
Seligman, T.J. (2015) Native advertising: The old is new again. Computer & Internet Lawyer, 32(7), 1-9
Smith, P., Zook, Z. (2011) Marketing communications: Integrating offline and online with social media. London: Kogan Page
van Rysdam, P. (2010) Marketing in a Web 2.0 world. Ocala: Atlantic Publishing Group, Inc
Vidaković, D. (2015) Direktni marketing društvenih medija u Web 2.0 okruženju. Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Master rad