Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 6 od 97  
Back povratak na rezultate
Istraživanja u pedagogiji
2019, vol. 9, br. 2, str. 203-215
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 16/01/2020
doi: 10.17810/2015.102
Strategije podsticanja stvaralaštva u nižim razredima osnovne škole
n/a

e-adresa: snezana93k@gmail.com

Sažetak

Kreativnost je veoma složen fenomen, koji je od ključne važnosti za ljudsku populaciju. Shodno tome, tema je istraživanja mnogih pedagoga i psihologa. Suština rada svedena je na značaj stvaralaštva, strategije njegovog podsticanja i ulogu nastavnika u tom procesu. Kroz istraživanje koje je realizovano, može se shvatiti značaj podsticanja stvaralačkih sposobnosti. Bez obzira na činjenicu što nauka daje odgovore na brojna pitanja i što znamo osnovne karakteristike i manifestacije pomenutog fenomena, mnoge stvari još uvijek nijesu jasne. S obzirom na takva dešavanja, od ključne važnosti su istraživanja koja bi doprinijela razvijanju svijesti o podsticanju kreativnosti koja treba da postane osnovni zadatak obrazovanja. Predmet ovog rada je ispitivanje i istraživanje strategija podsticanja stvaralaštva u nižim razredima osnovne škole. Problem datog istraživanja može se izraziti u vidu sledećeg pitanja: Kakve su mogućnosti i efekti strategija podsticanja stvaralaštva u nižim razredima osnovne škole? Cilj rada je da se čitaoci, posebno učitelji, zainteresuju za izabranu temu i prošire svoja znanja o njoj. Analogno tome, cilj je da obrate pažnju na brojne mogućnosti podsticanja stvaralaštva i iskoriste TA znanja kako bi na što bolji način uticali na razvoj kreativnosti svojih učenika. U odnosu na definisan predmet, problem i ciljeve istraživanja proizilazi hipoteza: pretpostavlja se da primjena strategija podsticanja stvaralaštva u velikoj mjeri može podstaći kreativnost i kreativno mišljenje kod učenika drugog razreda. Metode korišćene u radu su metoda teorijske analize, kao i deskriptivna naučno-istraživačka metoda. Metoda eksperimenta s paralelnim grupama koristi se u dijelu rada koji se odnosi na upoređivanje efekata primjene strategija podsticanja stvaralaštva. Istraživanje je sprovođeno tehnikom testiranja i posmatranja. Uzorak čine učenici drugog razreda Osnovne škole "21. maj" iz Podgorice. Nakon sprovedenog istraživanja, zaključuje se da strategije podsticanja stvaralaštva mogu doprinijeti razvoju kreativnosti kod učenika i da su učenici eksperimentalne grupe ostvarili bolje rezultate od učenika kontrolne grupe, u kojoj se nastava izvodila tradicionalno. Kroz ovaj rad, može se shvatiti koliki značaj ima ova tema, posebno za učitelje i sve one koji su dio vaspitno-obrazovnog procesa.

Ključne reči

kreativna nastava; kreativni nastavnik; kreativnost; strategije podsticanja stvaralaštva