Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 10 od 94  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2018, br. 6, str. 36-45
jezik rada: hrvatski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ZbAkUm1801036R

Creative Commons License 4.0
Strategije oponašanja
Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije, Zadar, Hrvatska

Sažetak

U tradiciji prosvjetiteljstva koje smo sljedbenici, obrazovanje se svodi na kvantitativno znanje, prije svega na imenovanje i atribuciju stvari, a potom i upravljanje njima. Baratanje pojmovima, činjenicama, definicijama, omogućava nadležnost i nadzor nad stvarima. Takvo znanje posljedica je izobrazbe ili obuke, a ne obrazovanja i kao takvo nije drugo nego zaposjedanje, pa i manipuliranje stvarima. Smisao obrazovanja nije pitanje progresa: ono vodi obrnutim putem, prema izvornom značenju mimesis. U oponašanju na način mimesis nalazimo ono kvalitativno znanje što trajno određuje svaki umjetnički, filozofski, i odgojno-obrazovni rad.

Ključne reči

oponašanje; mimesis; eidos; nevino oko; kreativnost; kalokagatia

Reference

Bergson, H. (2000) Ogled o neposrednim datostima svijesti. Zagreb: Demetra
Dennett, C.D. (1999) Kvajniranje qualia. Zagreb: Hrvatski radio, Treći program/55,56
Gadamer, H. (2003) Ogledi o filozofiji umjetnosti. Zagreb: AGM
Guénon, R. (2015) Vladavina kvantitete i znaci vremena. Zagreb: Zadruga Eneagram
Huizinga, J. (1992) Homo ludens - o podrijetlu kulture u igri. Zagreb: Naprijed
Noël, B. (2005) Dnevnik pogleda. Zagreb: Matica Hrvatska
Pejaković, M. (1978) Broj iz svjetlosti - starohrvatska crkvica Svetog Križa u Ninu. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske
Pejaković, M. (2000) Zlatni rez. Zagreb: Art studio Azinović
Richter, M. (2016) Slika između izgleda i pogleda. Zagreb: ArTresor
Richter, M. (2017) Metoda metafore u nastavi likovne kulture. Acta Iadertina, 12(2): 115-125
Richter, M. (2016) Slika poslije naslikane slike. u: Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja, 1. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti, Umjetnička Akademija u Osijeku, 17. i 18. listopada 2014, 564-574
Richter, M. (2016) Prozodija započinjanja. Zbornik radova Akademije umetnosti, br. 4, str. 22-38
Richter, M. (2017) Teaching Visual Arts - From the Innocent Eye to Immersiveness and Vice Versa. Revija za elementarno izobraževanje, 10(2/3): 251-260
Richter, M. (2017) Nevino oko i imerzivnost - implikacije u nastavi likovne kulture. u: Nove smjernice u odgoju i obrazovanju, znanstveno-stručni skup, Gospić, 7. i 8. svibnja 2015, Zbornik radova, 305-316
Sontag, S. (1971) Stilovi radikalne volje. Zagreb: Mladost
Stravinski, I. (2009) Poetika glazbe. Zagreb: Algoritam
Umberto, E. (2004) Povijest ljepote. Zagreb: HENA COM
Žunec, O. (1988) Mimesis. Zagreb: Latina & Graeca