Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 42, br. 6, str. 128-167
Kreditni derivati - CDS, TRS, CSO, CLN i CDO
Telekom Srbija ad

e-adresajana@telekom.rs
Ključne reči: kreditni derivati; svopovi kreditnih neizvršenja; svopovi ukupnog prinosa; opcije na kreditni spred; kreditne note; kolateralizovane dužničke obaveze
Sažetak
Kreditni derivati predstavljaju najnoviju grupu instrumenata za upravljanje (smanjenje ili eliminisanje) izloženosti kreditnom riziku. Nastali su kao posledica tražnje finansijskih institucija za instrumentom hedžinga i diversifikacije kreditnog rizika. Oni omogućavaju korisnicima da prilikom obavljanja transakcija odvoje kreditni rizik od tržišnog rizika, i da izvrše njegov transfer. Kreditni derivati imaju veoma važnu i kontroverznu ulogu na finansijskim tržištima. Oni su transformisali način na koji finansijske institucije posmatraju, hedžuju i regulišu kreditni rizik, jer su omogućili njegov efikasan, fleksibilan i jednostavan transfer. Rizici koje donose kreditni derivati su uglavnom vezani za činjenicu da je tržište kreditnih derivata novo i nedovoljno istraženo. Kada se pravilno koriste, kreditni derivati predstavljaju sredstvo uspostavljanja finansijske stabilnosti. U cilju što boljeg razumevanja kreditnih derivata, u radu su opisane glavne karakteristike, mehanizmi funkcionisanja, primene, prednosti i nedostaci glavnih predstavnika kreditnih derivata: svopova kreditnih neizvršenja, svopova ukupnog prinosa, opcija na kreditni spred, kreditnih nota i kolateralizovanih dužničkih obaveza.
Reference
*** (2003) Committee on the global financial system: Credit risk transfer. www.bis.org, 33
Anson, M., Fabozzi, F., Choudhry, M., Chen, R. (2004) Credit derivatives: Instruments, applications and pricing. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc
Banks, E. (2004) The Credit Risk of Complex Derivatives. Hampshire: Palgrave Macmillan
Bomfim, A. (2005) Understanding credit derivatives and related instruments. San Diego: Elsevier Academic Press
Bruyere, R. (2006) Cont, Rama, Copinot, Regis, Fery, Loic, Jaeck, Christophe, Spite, Thomas. Credit Derivatives and Structured Credit: A Guide for Investors. Chichester: John Wiley & Sons Ltd
Chaplin, G. (2005) Credit Derivatives: Risk Management, Trading & Investing. Chichester: John Wiley & Sons Ltd
Choudhry, M. (2004) An introduction to credit derivatives. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann
Crouhy, M., Galai, D., Mark, R. (2006) The essentials of risk management. New York: McGraw-Hill
de Servigny, A., Renault, O. (2004) Measuring and managing credit risk. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc
Eales, B., Choudhry, M. (2003) Derivative instruments: A guide to theory and practice. Oxford: Butterworth-Heinemann
Fabozzi, F., Davis, H., Choudhry, M. (2006) Introduction to structured finance. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc
Gibson, M. (2004) Understanding the risk of synthetic CDOs. www.federalreserve.gov, 1-27
Kane, D.O. (2001) Credit Derivatives Explained Lehman Brothers. Structured Credit Research, (33-34): 55-56
Kapor, P. (2008) Strukturni finansijski instrumenti - CDO, CDS, SCDO, CLN I ABCP. Poslovna politika, vol. 37, br. 3-4, str. 31-35
Landuyt, G., Choudhry, M., Joannas, D., Pereira, R., Pienaar, R. (2010) Capital Market Instruments: Analysis and Valuation. Hampshire: Palgrave Macmillan
Tavakoli, J.M. (2003) Collateralized Debt Obligations & Structured Finance: New Developments in Cash and Synthetic Securitization. Hoboken: John Wiley and Sons
Wagner, N. (2008) Credit Risk: Models, Derivatives and Management. Boca Raton: Chapman & Hall
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2014.

Povezani članci

Bankarstvo (2013)
Kreditni rizik i kreditni derivati
Spasojević Jana

Ekonomika (2013)
Merenje kreditnog rizika
Milošević Miloš, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2010)
Hipotekarne hartije od vrednosti i njihov uticaj na globalnu krizu
Kolar Suzana

prikaži sve [15]