Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 5, br. 2, str. 209-226
Kreditni derivati - transmisioni mehanizam globalne finansijske krize
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
bBanka Intesa ad, Beograd

e-adresamilivojed@ef.uns.ac.rs, romana@bancaintesa.rs
Ključne reči: kreditni derivati; upravljanje rizicima; referentna aktiva; kredit difolt svop; svop ukupne stope povrata
Sažetak
Kreditni derivati su bilateralni ugovori koji omogućavaju transfer rizika sa jedne na drugu ugovornu stranu, uz plaćanje odgovarajuće premije. Osnovni cilj zaključivanja ugovora je zaštita od rizika deflacije vrednosti finansijskog instrumenta, pri čemu uzrok degradacije vrednosti finansijskog instrumenta može biti bankrot emitenta, volatilnost kamatnih stopa i cena akcija. Mehanizam zaštite od rizika se aktivira kada nastupi kreditni događaj (credit event), odnosno kada se dogodi difolt referentne aktive. U zavisnosti od tipa referentne aktive, najčešće korišćeni kreditni derivati za upravljanje kreditnim i tržišnim rizicima su kredit difolt svop, 'korpa' difolt svop, svop ukupne stope povrata. Tržište kreditnih derivata je doživelo svoju naročitu ekspanziju u poslednjih desetak godina, tako da se ovo tržište može smatrati veoma likvidnim i 'dubokim'. Jedan od osnovnih limitirajućih faktora daljeg razvoja tržišta kreditnih derivata je neefikasna regulativa koja nije u stanju da 'prati' dinamiku razvoja ovog tržišta u praksi. U prvom delu rada pažnja je fokusirana na osnovne determinante kreditnih derivata i tendencije u razvoju tržišta kreditnih derivata. Drugi deo rada se bavi osnovnim vrstama kreditnih derivata i osnovnim mehanizmima njihove upotrebe u kontekstu upravljanja kreditnim i tržišnim rizicima. Zaključak je rezervisan za rezultate istraživanja.
Reference
*** (2009) The full wiki, total return swap: Reference. www.thefullwiki.org/Total_return_swap
*** (2003) Lehman Brothers guide to exotic credit derivatives. New York: Lehman Brothers Inc
Anson, M.J.P., Fabozzi, F.J., Choudhry, M., Chen, R. (2004) Credit derivatives instruments, applications, and pricing. Hoboken, NJ: John Wiley
British Bankers Association (2006) BBA credit derivatives report 2006. London: BBA Enterprises Ltd
Choudhry, M. (2004) Structured credit products: Credit derivatives and synthetic securitization. Singapore: Wiley
Fitch Ratings (2006) Global credit derivatives survey: Indices dominate growth as banks risk position shifts. New York
Greenspen, A., World (2002) Finance and Risk Management - govor održan u Lancaster House. London, 25. Septembar
Hull, J.C. (2008) Options, futures and other derivatives. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall
International Swaps & Derivatives Association (2010) Global notional amounts and market values (1998-present). www.isda.org/functional-areas/research/data-sources
Learning Corporate Finance Derivative products. financetrainingcourse.com/education/master-class-derivative-products/2011
Mauldin, J. (2007) US consumer confidence heads south signaling recession. www.marketoracle.co.uk/Article2987.html
Morgan, J.P. (2001) The J. P. Morgan guide to credit derivatives. Risk Metrics Group - Risk Publications
Rule, D. (2001) The credit derivatives market: Its development and possible implications for financial stability. Financial Stability Review Bank of England, London, jun, str. 117-140
Smithson, C. (2003) Credit portfolio management. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons
Spinner, K. (1997) Building the credit derivatives infrastructure (Derivatives Strategy). Credit Derivatives Supplement
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2012.

Povezani članci

Bankarstvo (2013)
Kreditni rizik i kreditni derivati
Spasojević Jana

Ekonomika (2010)
Investicione strategije finansijskih opcija
Kozul Natasha

Ekonomika (2012)
Karakteristike trgovanja opcijama i trendovi na robnim berzama
Đorđević Bojan S., i dr.

prikaži sve [10]