Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 9 od 41  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 46, br. 3, str. 23-45
Upravljanje kreditnim rizikom u bankarskom sistemu Republike Srpske u kriznom periodu
Univerzitet Sinergija, Fakultet za poslovnu ekonomiju, Bijeljina, Republika Srpska, BiH

e-adresasstanisic@sinergija.edu.ba
Sažetak
S obzirom na karakter i razvijenost, te trenutne ekonomske uslove privređivanja u Republici Srpskoj (nerazvijenost tržišta kapitala, neadekvatna zakonska regulativa za realizaciju i naplatu kolaterala, dominantno učešće kreditnog poslovanja u ukupnom poslovanju bankarskog sektora), najveća pažnja u kontroli poslovanja bankarskog sektora se posvećuje kontroli kreditnog rizika, rizika likvidnosti i deviznog rizika. U poslednje vrijeme u ovom sektoru bilježi se pad nekvalitetnih kredita i blagi rast profitabilnosti što pokazuju koeficijenti koji su prije nekoliko godina imali negativan predznak. Cilj ovog rada je usmjeravanje pažnje prema NPL i mogućnosti njihovog rasta kao i otkrivanje novih modela za njihovu kontrolu. U ovom radu, metodom analize prikazani su pokazatelji profitabilnosti bankarskog sektora, ukupni krediti i nekvalitetni krediti od nastanka krize do danas. Hipoteza rada je da je učešće nenaplativih kredita u bankarstvu Republike Srpske preveliko i ugrožava kreditne aktivnosti i uspješno poslovanje. Nakon lošeg iskustva sa dvije banke i ozbiljnih problema koje i danas imaju deponenti jer nisu dobili svoj novac i pitanje je da li će ga ikad dobiti, potrebno je temeljnije praćenje poslovanja svake banke kao i ukupnog bankarskog sektora kako bi se na vrijeme moglo reagovati da ne dođe do većih problema.
Reference
Alihodžić, A., Plakalović, N. (2016) Determinants of credit growth to nonfinancial companies in B&H. Industrija, vol. 44, br. 2, str. 85-100
Banking Agency of Republika Srpska (2018) Reports on the situation in the banking system of Republika Srpska. Retrived from http//www. abrs. ba
Banja Luka Stock Exchange (2016) Finansijski izvještaji. Balkan Investment Bank, Retrived from http: //www. blberza. com
Beck, R., Jakubik, P., Piloiu, A. (2013) Non-performing loans: what maters in addition to the economic cycle?. Frankfurt: European Central Bank, WP 1515
Delić, A., Rogić, D.L. (2017) Uticaj razvijenosti finansijskog Sistema na ekonomski rast zemalja srednje i istočne Evrope. Ekonomski pregled, Vol. 67 (6), 533-536
Ganić, M. (2014) Bank Specific Determinants of Credit Risk - An Empirical Study on the Bannking Sector of Bosnia and Herzegovina. International Journal of Economic Practices and Theories, Vol. 4, (4)
Ivaniš, M. (2012) Rizici u bankarskom poslovanju. Pravno-ekonomski pogledi, Vol. 3, 14
Ivanović, B. (2014) Pojam krize - konceptualni i metodologijski aspekti. Međunarodne studije, Zagreb, Vol. 2. 11
Jeremić, Z. (2009) Finansijska tržišta. Beograd: Univerzitet Singidunum
Klein, N. (2013) Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance. IMF Working Papers, 13(72): 1
Krstić, B. (2012) Osiguranje depozita kao ex ante i ex post antikrizni mehanizam u bankarstvu. Ekonomske teme, Vol. 51 (4). 539
Krunić, G. (2017) Uloga bankarskog sektora u privrednom i ekonomskom razvoju Republike Srpske. Finrar, Banja Luka, Vol. 18 (2). 85
Mekinjić, B. (2014) Uloga internog Sistema rejtinga u procesu upravljanja kreditnim rizikom banke. Finrar, Banja Luka, Vol 15 (7); 69
Milaković, N. (2012) Bankarski system Republike Srpske. Finrar, Banja Luka, Vol 13 (9). 74
Plakalović, N., Alihodžić, A. (2015) Determinants of the net interest margins in BH banks. Industrija, vol. 43, br. 1, str. 133-153
Račić, Ž., Barjaktarović, L. (2016) Analysis of empirical determinants of credit risk in the banking sector of the Republic of Serbia. Bankarstvo, vol. 45, br. 4, str. 94-109
Radović, M. (2010) Upravljanje kvalitetom i rizikom kreditnog portfolija banke. Finrar, Banja Luka, Vol. 11 (9). 76
Stakić, N. (2014) Determinants of the nonperforming loans level movement in the banking sector of Serbia. Bankarstvo, vol. 43, br. 4, str. 122-145
Subotić, S. (2013) Mjerenje rizika kreditnog portfolija. Economics, Bijeljina, Vol 1 (1). 66
Vuković, V., Domazet, I. (2013) Non-performing loans and systemic risk: Comparative analysis of Serbia and countries in transition CESEE. Industrija, vol. 41, br. 4, str. 59-73
Živković, B. (2011) Komparativna analiza bankarskog sistema Srbije i zemalja Jugoistočne Evrope. Kvartalni monitor, Vol. 27, 19
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/industrija46-17471
objavljen u SCIndeksu: 22.11.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0