Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2019, vol. 71, br. 3, str. 286-298
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 09/11/2019
doi: 10.5937/vojdelo1903286C
Pravna i politička uloga Društva naroda nakon Prvog svjetskog rata
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresa: culibrk.zarko@fbzbl.net

Sažetak

U radu se analizira pravna i politička uloga Društva naroda, razlozi za njegovo stvaranje, njegova uloga i značaj nakon Prvog svjetskog rata u uspostavljanju kolektivne bezbjednosti, a poseban naglasak dat je na uspjesima i neuspjesima te institucije. Tokom izrade rada korištene su različite metode - uglavnom metoda analize sadržaja, metoda komparativne analiza i metoda pregleda literature. Cilj ovog rada je da se pokaže koliko je bilo značajno da se poslije Prvog svjetskog rata formira organizacija sa međunarodnopravnim subjektivitetom, ali i da se ukaže na prednosti i nedostatke rada te organizacije.

Ključne reči

Reference

Ćulibrk, Ž. (2017) Nadnacionalni sistemi bezbjednosti. u: Keserović D., Ćulibrk Ž. [ur.] Sistemi bezbjednosti, Banjaluka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Kennedy, D. (1987) The move to institutions. Cardozo Law Review, Volume 8, Number 5, April
Keserović, D., Ćulibrk, Ž. (2017) Sistemi bezbjednosti. Banjaluka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Northedge, F.S. (1986) The league of nations: Its life and times, 1920-1946. New York: Holmes & Meier
Scott, G. (1973) The rise and fall of the league of nations. London: Hutchinson
Tomuschat, C. (1995) The United Nations at age fifty: A legal perspective. The Hague - London - Boston: Kluwer Law International