Article metrics

  • citations in SCindeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:0
  • full-text downloads in 30 days:0
article: 5 from 19  
Back back to result list
Strani pravni život
2016, iss. 3, pp. 59-76
article language: English
document type: Original Scientific Paper
published on: 27/05/2017
A new approach to national and international crisis management in the Hungarian legal regulation

Abstract

National and international crisis influence one's sense of secu­rity. Therefore, the adequate management of different types of crisis is essential. For choosing the correct methodology, an analysis of the own capabilities (force, power, national interest) is inevitable. The so-called 'DIADAL (or DDADAC - Diagnosis, Direction, Alternatives, Decision, Application, Closing)'-methodology offers a possible solution for the general reader. Successful management of a crisis which, as we know from ample experience, is an often complex and time consuming process for those military, law enforcement and national organisations responsi­ble for its management. The chances of success can be increased if the participants are aware of those multiple processes and concepts which influence the outcome of any given crisis. The aim of my paper was to focus attention to a crisis management approach which is suitable for any type of crisis.

Keywords

References

*** (1997) Általános Válságkezelési Kézikönyv (NATO/NACC/PfP). Budapest: BM Polgári Védelmi Országos Parancsnokság Euro-Atlanti Integrációs Munkacsoport, 79
*** (1994) FM-100-23 peace operations HQ. Washington, DC: Department of the Army, 12.30, 124
*** (1997) FM-100-5 Tábori Hadműveletek Kézikönyv MH. Budapest: Vezérkara, 145
Clark, W.K. (1999) Amikor erőre van szükség: A NATO katonai válasza a koszovói válságra. NATO Tükör, 2. nyár, pp. 12-15
Fisher, F. (1992) A megosztott világ: A Kelet-Nyugat, Észak-Dél nemzetközi kapcsolatok fő vonásai (1945-1989). Budapest: IKVA, 400
Kende, I. (1979) Napjaink százhúsz háborúja (1945-1976). Budapest: Akadémiai Kiadó, 155
Kennedy, P. (1997) A XXI század küszöbén. Budapest: Napvilág Kiadó, 403
Kőszegvári, T. (1993-1996) A közép-európai térség és Magyarország biztonságát fenyegető veszélyek az 1990-es években. Budapest: Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások, 188 p
Kőszegvári, T. (1994) A válságkezelés aktuális problémái. Akadémiai Közlemények, pp. 24-32
Kőszegvári, T. (1999) Hadviselés a XXI. században. Hadtudomány, 1, pp. 18-32
Lewis, G.J. Most már tudjuk: A hidegháború történetének újraértékelése
Lund, M.S. (1996) Preventing violent conflicts (strategy for preventive diplomacy). Washington, DC: United Stated Institute of Peace Press, 214 p
Matus, J. (1995) Válságkezelés és konfliktusok megelőzése. Új Honvédségi Szemle, 10, pp. 46-57
Müller, H. (1993) Konflikt - eine Betrachtung (Konfliktus vizsgálata). Truppendienst, 1, pp.25-29
Opitz, P.J. (1980) Weltprobleme (a világ problémái). München: Isar Druch und Verlag
Resperger, I. (2002) A fegyveres erők megváltozott feladatai a katonai jellegű fegyveres válságok kezelése során. Budapest, Doktori (phd), 180
Resperger, I. (2000) Az iszlám világ és hatása a biztonságra. Bp, ZMNe egyetemi jegyzet, 2000. 154 p
Sheenan, J.J. (1997) A XXI. század biztonságpolitikája. Új Honvédségi Szemle, 5, pp. 1-18
Szternák, G. (1994) A válságkezelés, a fegyveres erők megváltozott feladatai. Budapest: Jegyzet, 45 p