Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
CM - časopis za upravljanje komuniciranjem
2014, vol. 9, br. 31, str. 73-90
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 14/09/2014
doi: 10.5937/comman1431073t
Krizno komuniciranje u zaštićenim prirodnim područjima
Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije - FMK, Beograd

e-adresa: boban.tomic@fmk.edu.rs

Sažetak

Savremena civilizacija se svakodnevno suočava sa nizom ekoloških kata-strofa, akcidenata i kriza izazvanih vremenskim nepogodama i klimatskim promena-ma. U fokusu ovog rada su područja posebne zaštite - prirodna dobra poput nacionalnih parkova, specijalnih rezervata, rezervata prirode i rezervata biosfere u Srbiji, ali i neposrednom okruženju. I u ekološkoj sferi informaciona moć postaje sve vidljivija, upravljanje komunikacijskim procesima usmerava okvir i nudi praktična rešenja, dok digitalizacija, virtuelizacija, umrežavanje i distribucija informacija postaju novi para-metri. Istraživanja i analiza određenih primera pokazuju da su ekološka svest i pristup promenama u našoj praksi još uvek nedovoljno iskorišćeni potencijali, jer reaktivnim medijskim nastupima organizacije upravljača nad zaštićenim prirodnim dobrima samo ispravljaju već nanetu štetu. Od savremenog kriznog komuniciranja očekuje se da blagovremeno planira, sprovodi i kontroliše kompleksni proces interpesonalnog, grupnog i masovnog prenošenja informacija i konstruisanja realnosti od strane ekoloških aktera, što znači proaktivnu strategiju. Pri tome, podrazumevamo dva bitna nivoa krizne komunikacije: interni, unutar same organizacije, i eksterni, sa ciljem privlačenja medijske pažnje i kreiranja pozitivnog publiciteta od šire javnosti.

Ključne reči

Reference

Barton, L. (2001) Crisis in Organizations II. Southwestern, Cincinatti
Đorđević, T. (1989) Teorija informacija. Beograd: Savez inžinjera i tehničara Jugoslavije
Gidens, E. (2010) Klimatske promene i politika. Beograd: Clio
Kešetović, Ž. (2008) Krizni menadžment. Beograd: Fakultet bezbednosti
Knežić, L., Perović, G. (2006) Pojmovnik - zaštita životne sredine, ekologija i evironologija. Beograd: Republika Srbija, Agencija za reciklažu
Milašinović, S., Jevtović, Z. (2013) Metodologija istraživanja konflikata i komuniciranje u savremenom društvu. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, edicija: Asphaleia, knj. 6
Radojković, M., Miletić, M. (2005) Komuniciranje mediji i društvo. Novi Sad: Stylos
Santana, G. (2004) Crisis Management and Tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing, 15(4): 299-321
Tomić, B. (2008) Građansko novinarstvo na radiju i televiziji. Srpska politička misao, (3): 109-128