Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 5 od 298  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 3, str. 43-57
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 27/10/2019
doi: 10.5937/ZRFFP49-23009
Creative Commons License 4.0
Digitalna transgresija - proza i promene u dobu tehnološke ekspanzije
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za anglistiku, Katedra za engleski jezik i književnost

e-adresa: vladislava.gordic.petkovic@ff.uns.ac.rs

Projekat

Jezici i kulture u vremenu i prostoru (MPNTR - 178002)

Sažetak

Tematski trendovi u postmilenijumskoj srpskoj prozi svedoče da poliglosija društvenih mreža otvara novo područje inspiracije. Stoga se javlja potreba da se pažljivo analizira prisustvo tehnologije u savremenom romanu i da se preispitaju promene u pristupu realističkom pripovednom postupku i njegovom definisanju. Primetni su napori i kod čitalaca i kod teoretičara da se u novu definiciju realističkog uključe svi aspekti digitalne dimenzije svakodnevice, odnosno svest o različitim koncepcijama uporednih svetova: sveta empirijske i sveta virtuelne realnosti. Osnove digitalnog realizma u književnosti utemeljene su u saznanju da je granica između naših virtuelnih i realnih identiteta nejasna i teško odrediva, uprkos tome što želimo da ih razdvojimo. Komunikacija u sferi društvenih mreža postaje dnevna rutina, pa tako okruženje u romanu Stinky Onion Tamare Jecić uz geografsku i kulturnu uključuje i virtuelnu dimenziju, koja podrazumeva stvaranje novih veza i sa perspektivom života u stranom svetu, i sa traumatičnom prošlošću domovine. Mihajlo Spasojević u romanu Čovek koji nije imao pojma sa kritičke distance predočava prirodu i funkciju tehnoloških dostignuća, koja u kontekstu mehanicističke, do apsurda birokratizovane pedagogije gube na značaju i primenljivosti. Kritika liberalnog kapitalizma, neefikasnog školskog sistema i neodgovornog odnosa prema mladima vidljiva je u grotesknoj interakciji Spasojevićevog junaka profesora S. sa kolegama i učenicima, dok Aleksandar Ilić u romanu PR kao legitiman mizanscen koristi sadržaje sa Instagrama i "digitoralnu" komunikaciju sa klijentima marketinške agencije, pošto njegovi junaci usvajaju interaktivne manire sveta advertajzinga. Amber Tamblin u debitantskom romanu Bilo koji muškarac kombinuje epistolarnu tehniku, ispovest i digitalnu interakciju sa senzacionalističkim medijskim sadržajima kako bi predstavila porazan uticaj tehnologije i medija na kulturno i socijalno (ne)utemeljenu svest o silovanju kao zločinu čija žrtva može biti bilo ko, bez obzira na rodnu i klasnu pripadnost. Primamljiva ponuda novih tehnologija da nas odvedu izvan okvira empirijske realnosti navodi pojedinca da u želji za promenom zaboravi na rizike i prihvati preobražene zakonitosti fiktivnog sveta, u kom junaci počinju da na drugačiji način tragaju za izgubljenom sintezom ljubavi, nade i poverenja. Junaci napuštaju oflajn svet kako bi u virtuelnoj dimenziji potražili održivu iluziju egzistencije.

Ključne reči

Reference

Augé, M. (1995) Non-places: Introduction to an anthropology of supermodernity. London - New York: Verso, Translated by John Howe
Belsey, C. (1980) Critical practice. London - New York: Routledge
Benjamin, W. (2006) The storyteller: Reflections on the works of Nikolai Leskov. u: Hale D. [ur.] The Novel: An Anthology of Criticism and Theory 1900-2000, Malde, Mass: Blackwell Publishing, 362-378
Chapman, R.W., ur. (1959) Jane Austen's letters to her sister Cassandra and others. London: Oxford University Press
Gordić-Petković, V.S. (2017) Motiv virtuelne egzistencije u savremenom srpskom romanu. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 47-1, str. 85-96
Ilić, A. (2014) PR. Beograd: Laguna
Jecić, T. (2009) Stinky onion. Beograd: Narodna knjiga
Lagerkvist, A. (2018) Digital existence: Ontology, ethics and transcendence in digital culture. New York: Routledge
Mahdawi, A. (2018) Why write a novel about a brutal female rapist in the age of #MeToo?: Amber Tamblyn explains. The Guardian, July 2
Malkova, T. (2018) Philosophy of technology: Modern technological reality and the regularities of development. Education and Humanities Research, Vol. 283, pp. 856-859, Paris: Atlantis Press
Marić, I. (2013) Globalization, identity, commodity: The case of Stinky Onion (Tamara Jecić) and The Penultimate Journey (Gordana Ćirjanić). Kultura, br. 138, str. 130-143
Orwell, G. (1970) Tobias Smollett: Scotland's best novelist. u: Collected Essays, Journalism and Letters, Harmondsworth: Penguin, Vol. 3, pp. 282-286
Platt, L.C. (2007) Prude: How the sex-obsessed culture damages girls (and America, Too!). New York - Boston - Nashville: Center Street
Richetti, J. (1999) The English novel in history 1700-1780. London - New York: Routledge
Seyhan, A. (2001) Writing outside the nation. Princeton, NJ: Princeton University Press
Spasojević, M. (2014) Čovek koji nije imao pojma. Beograd: Rende
Tamblyn, A. (2018) Any man. New York: Harper Collins
Watt, I. (1957) The rise of the novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding. Berkeley - Los Angeles: University of California Press