Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:89
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:45
članak: 6 od 298  
Back povratak na rezultate
Kultura
2019, br. 164, str. 196-214
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 20/12/2019
doi: 10.5937/kultura1964196V
Fenomen francuskog kulturnog uticaja u međuratnoj Jugoslaviji
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

Projekat

Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja (MPNTR - 179020)

Sažetak

U savremenom svetu u kojem se sve više govori o razvoju multikulturalnosti, a zapravo smo svi svedoci izrazito jake prevlasti popularne kulture samo jedne strane sveta i onoga što se naziva globalnom kulturom, mislimo da je neophodno vratiti se u ne toliko davnu prošlost i pokazati kako je naša kulturna sredina trpela brojne uticaje raznih zemalja. Nemoguće ih je, svakako, prikazati na jednom mestu, te smo ovde sebi za cilj postavili da objedinimo neke od, za uspon naše kulture, najznačajnijih primera francuskog kulturnog uticaja u različitim domenima društvenog, naučnog i kulturnog života međuratne Jugoslavije. Koristeći deskriptivnu i analitičku metodu, želimo da pokažemo kako je naša sredina u periodu između dva svetska rata blisko pratila zbivanja u francuskoj kulturi i iz nje preuzimala dragocena znanja i iskustva, a ponekad se razvoj umetničkih pokreta odvijao i istovremeno u obe zemlje, što svedoči o visokim inovativnim i kreativnim potencijalima našeg društva toga vremena.

Ključne reči

kultura; uticaj; uspon; Francuska; međuratna Jugoslavija

Reference

Deretić, J. (2005) Kulturna istorija Srba. Beograd: Narodna knjiga
Dimić, L. (2005) Influence culturelle française dans le Royaume de Yougoslavie. u: Pavlović M., Novaković J. [ur.] Međunarodni naučni skup - Srpsko-francuski odnosi 1904-2004, Beograd, Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, 57-72
Grupa autora (1983) Istorija srpskog naroda - od Berlinskog kongresa do ujedinjenja 1878-1918. Beograd: Srpska književna zadruga (SKZ), VI/2
Jovanović-Simić, J., Kostić-Joksić, S.A. (2005) Vitez Legije časti. u: Pavlović M., Novaković J. [ur.] Međunarodni naučni skup - Srpsko-francuski odnosi 1904-2004, Beograd: Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, 419-423
Jovičić, D. (2005) Muzička saradnja Francuske i Srbije. u: Pavlović M., Novaković J. [ur.] Srpsko-francuski odnosi 1904-2004, Beograd: Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, str. 371-378
Jović, V. (2009) Ivan Đaja francuski đak. u: Miodrag Maticki, Nada Milosevic [ur.] Danica 2010, Beograd: Vukova zadužbina, 243-249
Kadijević, A. (2010) Relations des architectures française et serbe (depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à 1941). u: Bataković D. [ur.] La Serbie et la France -une alliance atypique, Belgrade: Académie serbe des sciences et des arts-Institut des Etudes balkaniques, 531-544
Košutić, V. (1967) Parnasovci i simbolisti u Srba. Beograd: SANU
Novaković, J. (2002) Tipologija nadrealizma. Beograd: Narodna knjiga
Novaković, J. (2005) Francusko simbolističko nasleđe u srpskoj poeziji XX veka. u: Pavlović M., Novaković J. [ur.] Srpsko-francuski odnosi 1904-2004, Beograd: Društvo za kultur nu saradnju Srbija-Francuska, 105-122
Novaković, J. (2010) Les Reflets du modernisme français dans la création littéraire de l'avant-garde serbe. u: Bataković D.T. [ur.] La Serbie et la France -une alliance atypique, Belgrade: Académie serbe des sciences et des arts-Institut des Etudes balkaniques, 503-518
Novaković, J.R. (2004) Intertekstualnost u novijoj srpskoj poeziji - francuski krug. Beograd: Gutenbergova galaksija
Pešić, V., Pavlović, B., Jovanović-Simić, J. (2005) Dr Gabrijel Garnije - osnivač i direktor prvog dečjeg dispanzera u Srbiji. u: Pavlović M., Novaković J. [ur.] Srpsko-francuski odnosi 1904-2004, Beograd: Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, str. 339-404
Subotić, I. (2005) Zbirke i izložbe francuske umetnosti u Beogradu. u: Pavlović M., Novaković J. [ur.] Srpsko-francuski odnosi 1904-2004, Beograd: Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska
Šotra, T. (2008) Autour de la francophonie et de la francophilie en Serbie. u: The Romance Balkans, Belgrade: Institute for Balkan Studies, 339-350
Vitanović, S. (1990) Cent cinquante ans d'influence française sur la culture serbe. u: Terzić S. [ur.] Rapports franco-yougoslaves, Beograd: Istorijski institut, 358-374
Vitković-Žikić, M. (2005) Primenjena umetnost i srpsko-francuski odnosi 1904-1944. u: Pavlović M., Novaković J. [ur.] Srpsko-francuski odnosi 1904-2004, Beograd: Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, 177-192
Vujović, A. (2011) Srpsko-francuska susretanja. Beograd: Učiteljski fakultet
Vujović, A. (2012) Društva za kulturnu saradnju između Srbije i Francuske. Nasleđe, Kragujevac, vol. 9, br. 23, str. 179-193
Vuksanović-Macura, Z. (2015) Urbs Magna - kako su francuski urbanisti zamišljali Beograd. u: Novaković J., Ristić Lj. [ur.] Srbi o Francuzima, Francuzi o Srbima, Beograd: Filološki fakultet, 207-229
Živančević, N. (2010) Miloš Crnjanski et Paris. u: Bataković D.T. [ur.] La Serbie et la France -une alliance atypique, Belgrade: Académie serbe des sciences et des arts-Institut des Etudes balkaniques, rp. 519-530