Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
Serbian Journal of Engineering Management
2019, vol. 4, br. 2, str. 39-48
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 25/09/2019
doi: 10.5937/SJEM1902039J
Uticaj medija na ponašanje kupaca
International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenia

e-adresa: tina.vukasovic@mfdps.si

Sažetak

U današnjem informacionom društvu, potrošači imaju na raspolaganju sve više informacija o proizvodima i uslugama. Kompanija treba da shvati proces marketinške komunikacije, posebno ko, kome, na koji način i sa kojim efektom treba da pošalje primaocu i preko kog medija. Poruka treba da obavesti potrošača i ubedi ga da kupi nameru potrošača. Kompanije za komunikaciju sa potrošačima koriste različite metode i instrumente. Sa njima, kompanije pokušavaju da primoraju potencijalne potrošače da razmišljaju o korisnosti ponuđenog proizvoda ili usluge. Cilj ovih instrumenata može takođe da obezbedi više održivu potražnju ili informacije o dešavanjima na tržištu. U ovoj studiji smo otkrili da veoma značajan uticaj na kupovno ponašanje potrošača ima lične faktore. Među ličnim faktorima su starost, finansijska situacija, način života, nivo životnog ciklusa porodice, kao i osobine ličnosti i samopoštovanje. Svi ovi faktori su veoma međusobno povezani i međusobno zavisni, ali svakako imaju najveći uticaj na stadijume kupovnih navika potrošača u životnom ciklusu porodice.

Ključne reči

Reference

AMA (2013) Definition of marketing. https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx (6.3.2017)
Blackwell, R.D., Miniard, P.W., Engel, F.J. (2001) Consumer behavior. New York: Harcourt College Publishers
Erjavec, K., Volčič, Z. (1999) Medijska pismenost. Ljubljana: DZS
Iršič, M., Milfelner, B., Pisnik, A. (2016) Marketing: Temeljni koncepti in njihova uporaba v praksi. Harlow
Konečnik, R.M. (2011) Temelji trženja -pristop k trženjskemu načinu razmišljanja v 21. stoletju. Ljubljana: NUK
Mumel, D. (1999) Vedenje porabnikov. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta
Peter, P.J., Olson, J.C. (2005) Consumer behavior and marketing strategy. New Delhi: McGraw-Hill
Postma, P. (2001) Nova doba trženja. Ljubljana: GV Založba
Potočnik, V. (2002) Temelji trženja. Ljubljana: GV Založba
Schiffman, L.G., Kanuk, L.L. (1997) Consumer behavior. Upper Saddle River: Prantice Hall
Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S., Hogg, M.K. (2006) Consumer behaviour: A European perspective. Upper Saddle River: Prentice Hall Europe
Wang, Y., Lo, H.P., Yang, Y. (2004) An integrated framework for service quality, customer value, satisfaction: Evidence from china's telecommunication industry. Information Systems Frontiers, 6(4), 325-340
Wilkie, W.L. (1994) Consumer behavior. New York: Wiley