Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
Socioeconomica
2015, vol. 4, br. 7, str. 223-232
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 16/10/2015
doi: 10.12803/SJSECO.4711315
Istraživanje o kupovnim navikama potrošača i značaju zemlje porijekla proizvoda
Univerzitet u Bihaću, Ekonomski fakultet, Federacija BiH

e-adresa: arnelakazaferovic@hotmail.com

Sažetak

Izučavanju ponašanja potrošača, kao i faktora koji utječu na potrošača prilikom donošenja konačne odluke o kupovini na području BiH još uvijek se ne posvećuje dovoljno pažnje. Navike potrošača prilikom donošenja odluke o kupovini oduvijek su bile najveća tajna koju marketing stručnjaci pokušavaju otkriti kako bi se proizvodi i usluge poduzeća što više uskladili sa specifičnim željama i zahtijevima potrošača. Ovaj rad istražuje kupovne navike potrošača i utjecaj informacija o porijeklu proizvoda na ponašanje potrošača. U radu su analizirani rezultati provedenog empirijskog istraživanja na slučajnom uzorku ispitanika. Istraživanje je provedeno primjenom anketnog upitnika koji je realiziran direktnom metodom anketiranja.

Ključne reči