Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 130  
Back povratak na rezultate
Norma
2018, vol. 23, br. 1, str. 99-109
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 10/01/2019
Dramska umetnost u korelaciji sa drugim vaspitno-obrazovnim aktivnostima u vrtiću
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

e-adresa: ignjatovivana@yahoo.com

Sažetak

Najviše veština i osnovnih znanja deca stiču do dvanaeste godine života. Tada sve shvataju kao igru, a igrajući se najlakše uče. Spajanjem igre i umetnosti, stvaramo im polje na kome mogu da eksperimentišu i koriste maštu na putu do ostvarenja cilja - dramske predstave (što nas u ovom radu zanima). Osvrnemo li se na druge vaspitno-obrazovne aktivnosti u dečjem vrtiću (razvoj govora; likovna, muzička i fizička kultura; matematika; upoznavanje okoline), možemo reći da je dramska umetnost sublimacija svih njih. Uticaj dramske umetnosti na razvoj govora više je nego očigledan. Ipak, ono na šta bi trebalo skrenuti pažnju jeste učinkovitost ovog oblika umetnosti za oslobađanje dece da govore i njihova priprema za nastup pred većim auditorijumom. Bilo koji oblik dramskog izvođenja (klasični ili lutkarski) idealan je za razvoj fizičke kulture. Deca se, dok uvežbavaju ili izvode predstavu, kreću i razvijaju koordinaciju pokreta. Pri primeni bilo koje vrste scenskih lutaka razvija se motorika ruke - od najkrupnije (pomeranje u ramenu i laktu) do najsitnije (pomeranje zgloba šake i rad prstima pri animiranju lutaka). Razvoj likovne kulture omogućen je kroz dečije crteže likova, scenografije, nacrte za kostim ili ideje za izgled lutaka. Muzika je sastavni deo svake pozorišne predstave. Matematičke pojmove razvijamo zapažajući međusobne odnose na sceni (u odnosu na prostor koji okružuje aktere do njihovih međusobnih odnosa). Upoznavanje okoline omogućeno je upućivanjem u smisao priče koja će biti izvedena i njenih aktera. Ipak, pored svih navedenih koristi od dramske umetnosti po dečji razvoj, najbitnije je istaći njen uticaj na duhovni razvoj pojedinca. I klasična i lutkarska predstava podstiču razvoj: estetskih osećanja, emocija, empatije i kritičkog rasuđivanja. Rad na predstavi podstiče timski duh unutar grupe, ali i samopouzdanje pojedinca (deteta).

Ključne reči