Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16
članak: 9 od 123  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić
2018, br. 12, str. 43-59
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/zrufpl1812043R


Učenje i didaktički značaj učenja učenja
Univerzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Učiteljski fakultet, Leposavić

e-adresa: mrpetarrajcevic@gmail.com

Sažetak

Kroz dugi period postojanja čovek je svoj razvojni tok zasnivao na stalnoj radoznalosti i ispitivanjima. Upoznavanjem svoje okoline menjao je i samog sebe. Sve što je na tom putu postignuto utemeljeno je na učenju. Sistematskim učenjem, vaspitanjem i obrazovanjem u školskom načinu rada čovek se izdvojio i po tome se trajno razlikuje od ostalih živih bića na Zemlji. Osim poučavanja učenika kroz određene sadržaje nastava ima zadatak da ih osposobi i za samoobrazovanje jer će morati da žive u svetu novih okolnosti koje donose sve brže promene prisutne svuda oko nas i kojih ranije nije bilo. Samoučenje je postalo podjednako važno kao i (školsko) učenje. Zato se osim učenja, potrebe osposobljavanja učenika za brzo čitanje, kritičko mišljenje, logičko zaključivanje i slično, već duži niz godina govori i piše o didaktičkom značaju učenja učenja. Toj temi posvećuje se pažnja na naučnim skupovima, školskim i drugim predavanjima, poglavljima u udžbenicima i drugim knjigama iz područja psihologije, pedagogije (didaktike) i monografijama pod tim naslovom. Izoštravanjem i skladnim razvojem svih čula i brojnih sposobnosti čovek stiče priliku da uči ne samo iz knjiga, nego i iz mnogih drugih savremenih izvora, kao i iz prirode - večno otvorene 'knjige'.

Ključne reči

Reference

Anderson,, Lorin, W. (2013) Nastava koja izaziva promene: perspektive i opšti pregled. Beograd: Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi
Arsić, Z. (2014) Sticanje i vrednosti primene znanja u nastavi. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Bakić-Tomić, L. (1991) Bileženje - nadpismovna pismenost. Beograd: Naučna knjiga
Bakovljev, M. (1999) Rečnik didaktike. Beograd: Učiteljski fakultet
Bakovljev, M. (1991) Učenje učenja veština učenja čitanjem. Beograd: Plato
Banđur, V. (2014) Učenik u nastavnom procesu. u: Leksikon obrazovnih termina, Beograd: Učiteljski fakultet Beograd
Bognar, L., Matijević, M. (2002) Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
Dryden, G., Vos, J. (2004) Revolucija u učenju - kako promijeniti način na koji svijet uči. Zagreb: Educa
Đorđević, J. (1986) Inovacije u nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Furlan, I. (1969) Osnove proces učenja. Zagreb: Školska knjiga
Gojkov, G. (2004) Prilozi postmodernoj didaktici. Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Jensen, E. (2003) Super-nastava - nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje. Zagreb: Educa
Jovanović-Ilić, M. (1977) Razvoj sposobnosti učenja. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Kols, M., Čaz, V., Pip, B. (2004) Naučite da učite. Beograd: Kreativni centar
Krkljuš, S. (1977) Učenje u nastavi otkrivanjem. Otkrivajuće vođenje u nastavi matematike. Novi Sad: Radnički univerzitet 'Radivoj Ćirpanov'
Kvintilijan, Marko Fabije (1967) Obrazovanje govornika. Sarajevo: Veselin Masleša
Marjanović, A. (1971) Dečji vrtić kao otvoreni sistem. Predškolsko dete, Beograd
Milovanović, B. (2017) Tumačenje književnog dela sa hrišćanskom tematikom u nastavi književnosti. Leposavić: Univerzitet u Prištini - Kosovskoj Mitrovici-Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposaviću
Mirkov, S. (1999) Učenje učenja. Beograd: Zadužbina Andrejević
Petakov-Vucelja, M. (2004) Recept za uspešno učenje. Beograd: Draganić
Potkonjak, N., Šimleša, P., ur. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1 i 2
Potkonjak, N. (2011) Čuvajmo i poštujmo srpsku pedagošku terminologiju
Radojčić, N. (2016) Jovan Rajić. Beograd: Catena mundi, tom III
Roeders, P. (2003) Interaktivna nastava: dinamika efikasnog učenja i nastave. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta
Savićević, D. (2000) Koreni i razvoj andragoških ideja. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Andragoško društvo Srbije
Stevanović, B. (1988) Pedagoška psihologija. Beograd: Nolit
Stojaković, P. (1990) Psihološki uslovi transfera učenja. Sarajevo: Svjetlost
Šamić, M. (1988) Kako nastaje naučno djelo. Sarajevo: Svjetlost
Tomić, M. (2014) Aktivno učenje. u: Leksikon obrazovnih termina, Beograd: Učiteljski fakultet
Trebješanin, B. (2014) Učenje. u: Leksikon obrazovnih termina, Beograd: Učiteljski fakultet Beograd
Uzelac, M. (2016) Filozofija obrazovanja. Beograd: Zavod za udžbenike
Vukićević, M. (2006) Škole u državi Nemanjića. Beograd: Svet knjige
Zorman, L. (1965) Sposobnosti za učenje. Beograd: Rad