Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 3, str. 832-856
Lični interes ili korist kao potreba savremenog čovjeka
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale, Republika Srpska, BiH

e-adresamilosevic_biljana@yahoo.com
Ključne reči: lični interes; izvitoperena potreba; moderno doba; empirijski pokazatelji
Sažetak
Cilj ovog rada je da ukaže na sve izraženiju i sve prisutniju izvitoperenu potrebu koja se javlja, ili bolje reći, koja se razvila kod savremenog čovjeka usljed postojećih društvenih prilika i okolnosti. Kategorija ličnog interesa ili koristi se može podvesti pod jedno od mnogobrojnih etičkih pitanja modernog doba, a koje opet, samo po sebi nosi niz protivriječnosti u kontekstu društvenih procesa. I sam autor je u dilemi da li je danas poželjno pisati o ovom problemu, jer lični interes, koristoljublje, prema riječima Maršala Salinsa (Marshall Sahlins), kao ono najgore u nama, postalo je nešto što je najbolje, s nastupajućim XXI vijekom. U radu će biti predstavljeni rezultati iz dijela empirijskog istraživanja kojim se stiče uvid u motive sklapanja poznanstava sa drugim ljudima, u Republici Srpskoj.
Reference
Aristotle (2013) Nikoma's ethics. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Bentham, J. (1789) An introduction to the principles of morals and legislation. London: T. Payne and Son at the Mews Gatf, http://www.koeblergerhard.de/Fontes/BenthamJeremyMoralsandLegislation1789.pdf
Čabarkapa, M. (2009) Osvrt na teoriju Lorensa Kolberga o razvoju moralne svesti i odnosu prema moralnom ponašanju. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 39, str. 379-387
Fromm, E. (1984) Men for Himselfs. Zagreb: Naprijed
Gavrilović, M., Ivanović, I. (2011) (Non)existence of social responsibility in Serbian economy in the transition process. Megatrend revija, vol. 8, br. 1, str. 337-349
Hansen, D. (2016) Unless it changes, capitalism will starve humanity by 2050. Forbes, February, 9, https://www.forbes.com/sites/drewhansen/2016/02/09/unless-it-changes-capitalism-will-starve-humanity-by-2050/#496ff1867ccc
Heler, A. (1976) Values and needs: Towards a Marxist Theory of Value. Beograd: Nolit
Joković, M.S. (2017) Interesi i korupcija. Sociološki pregled, vol. 51, br. 3, str. 457-476
Jugović, A. (2013) Theory of Social Deviantity. Beograd: Partenon
Kara-Murza, S.G. (2008) Manipulation of the consciousness. Beograd: Prevodilačka radionica 'Rosić', 'Nikola Pašić'
Kohlberg, L., Hersh, R.H. (1977) Moral development: A review of the theory. Theory Into Practice, 16(2): 53-59
Mill, S.J. (1901) Utilitarianism. London: Longmans, https://books.google.ba/books?id=nSUCAAAAQAAJ&pg=PA1&dq=editions:OCLC38110333&lr=&hl=sr&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
Milošević-Šošo, B. (2017) Pathological Deviations and Meeting Basic Human Needs. Sociološki godišnjak, 75-86; 12
Mirić, J. (1973) Interesne grupe i politička moć. Zagreb: Narodno sveučilište grada Zagreba - Centar za aktualni politički studij
Njegovan-Ratković, B. (2008) Business Ethics. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Paić, Ž. (2005) Identity politics. Zagreb: Antibarbarus
Pejanović, R. (2015) Transition and National Culture. Novi Sad: Akademska knjiga
Salins, M. (2014) The western illusion of human nature, with reflections on the long history of hierarchy, equality and the sublimation of anarchy in the west, and comparative notes on other conceptions of the human condition. Beograd: Porodična biblioteka, br. 12
Samardzić, O. (2008) Sociological aspects of time in contemporary world. Sociološka luča, II(2), 49-63
Schopenhauer, A. (2003) Two basic problems of ethics. Novi Sad: Svetovi
Senet, R. (2007) Culture of the New Capitalism. Beograd: Arhipelag
Smith, A. (1976) An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. N. Shadeland Indianapolis, (Indiana): LibertyPress/Liberty Classics, http://files.libertyfund.org/files/220/0141-02_Bk.pdf
Šijaković, I. (2007) Needs. u: Mimica A., Bogdanović M. [ur.] Sociological Dictionary, Beograd: Zavod za udžbenike, 427-428
Taylor, Ch. (2002) The malaise of modernity. Beograd: Beogradski krug
Tripković, M. (2007) Interests. u: Mimica A., Bogdanović M. [ur.] Sociological Dictionary, Beograd: Zavod za udžbenike, 197-198
Zinoviev, A. (2002) The West: Phenomenon of Westernism. Beograd: Naš dom
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg52-18714
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0