Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 102  
Back povratak na rezultate
Acta medica Medianae
2019, vol. 58, br. 3, str. 159-167
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
doi:10.5633/amm.2019.0323

Creative Commons License 4.0
Ispitivanje kognitivnih i patoloških konativnih karakteristika rukometaša različitog ranga takmičenja
aUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Fakultet za fizičku kulturu, Leposavić
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresa: jadranka.kocic@pr.ac.rs

Sažetak

Na uzorku od 180 rukometaša, podeljenih u 3 subuzorka po 60 ispitanika, koji pripadaju I, II i Republičkoj rukometnoj ligi Srbije, bio je primenjen sistem od 15 varijabli (3 kognitivne i 12 konativnih) sa ciljem da se utvrdi da li postoje statistički značajne razlike između sportista koji pripadaju različitim rangovima takmičenja. Obradom podataka pomoću kanoničke diskriminativne analize, dobijeni rezultati pokazali su da između rukometaša različitih rangova takmičenja u celom sistemu (multivarijantno) primenjenih kognitivnih i konativnih varijabli postoji statistički značajna razlika. U kognitivnom prostoru 91,73% intergrupne razlike pokazalo je da test za procenu efikasnosti paralelnog procesora S1 statistički značajno izdvaja rukometaše I lige od rukometaša druga dva ranga takmičenja. Na konativnom planu korelacije su 0,58 i 0,31 što je 82,82%, tj. 17,11% varijanse. Kod rukometaša I lige, od svih merenih parametara, prisutni su samo patološki simptomi depresivnosti, hipersenzitivnosti i paranoidnosti, koji govore o većoj angažovanosti kognitivnih procesa i strahu od toga da li će ispuniti pred njih postavljena očekivanja, biti na visini zadatka i da li će nastaviti karijeru sa još većim uspehom. Ovi rezultati suprotni su rezultatima dobijenim kod rukometaša najnižeg ranga takmičenja, gde su patološki konativni faktori prisutni u velikoj meri, što ukazuje na veoma visok nivo njihove somatske anksioznosti i veće opterećenje odbrambenih mehanizama i regulatora organskih funkcija.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Stanković, V. Strukture, relacije i razlike antropoloških prostora rukometaša. Leposavić, Srbija: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje; 2014.
Momirović K, Šipka P, Wolf B, Džamonja Z. Knjiga sažetaka sa VI Kongresa psihologa Jugoslavije - materijali, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; 1978.
Das JP, Kirby JR, Jarman RF. Simultaneous and successive syntheses: An alternative model for cognitive abilities. Psychological Bulletin 1975; 82(1): 87-103.
Mejovšek M. Relacije kognitivnih i motoričkih sposobnosti. Kineziologija 1979; 9(1-2): 83-90.
Allard F, Graham S, Paarsalu ME. Perception in sport: Basketball. Journal of Sport Psychology 1980; 2: 14-21.
Tenenbaum G, Bar-Eli M. Decision making in sport: A cognitive perspective. In: Singer RN, Murphey M, Tennant LK, editors. Handbook of Research on Sport Psychology. New York: MacMillan; 2001. p.171-92.
Helsen WF, Starkes JL. A Multidimensional Approach to Skilled Perception and Performance in Sport. Applied Cognitive Psychology 1999; 13: 1-27.
Popović D, Stanković V. The differences of the levels of cognitive abilities and personality characteristics among grammar school and medical school students. In: Dikić N, Živanić S, Ostojić S, Tornjanski Z, Editors. 10th Annual Congress of the ECSS, 2005 July 13-16; Belgrade, Serbia; 2005. p. 26-34.
Vrbik I, Čižmek A, Gruić I. Morphological characteristics between players positions in top handball players. Hrvatski športsko-medicinski vjesnik 2011; 26 (2): 94-9.
Gabrijelić M. The manifest and latent dimensions of top athletes of some team sports in motor, cognitive and conative space [dissertation]. Fakultet za fizičku kulturu: Univerzitet u Zagrebu; 1977.
Pokrajac B. Physical and motor status of handball players compared to competitive level and comparative analysis with athletes of other sports [dissertation]. Fakultet fizičkog vaspitanja: Univerzitet u Beogradu; 1983.
Ilić S. Relation of basic-motor and situational-motor skills in handball [dissertation]. Fakultet fizičke kulture: Univerzitet u Beogradu; 1993.
Powell A, Royce JR. An overview of a multifactor-system theory of personality and individual differrences: The factor and system models and the hierarchical factor structure of individuality. Journal of Personality and Social Psychology 1981; 41(4): 818-829.
Momirović K, Wolf B, Džamonja Z. KON 6 -kibernetička baterija konativnih testova. Beograd, Srbija: Savez društava psihologa Srbije, Centar za primenjenu psihologiju; 1992.
Wolf B, Momirović K, Džamonja Z. KOG 3: Baterija testova inteligencije. Beograd, Srbija: Centar za primenjenu psihologiju; 1992.
Momirović K. Struktura i mjerenje patoloških konativnih faktora. Zagreb, Hrvatska: Republički zavod za zapošljavanje; 1971.
Momirović K, Gredelj M, Hošek, A. Funkcije perceptivnog, paralelnog i serijalnog procesora u sistemu za strukturiranje pokreta. Kineziologija 1980; 10(3): 5-9.
Vanek M, Krati B. Psihologija i vrhunski sport. Beograd, Srbija: NIP Partizan; 1974.
Havelka N, Lazarević Lj. Sport i ličnost. Beograd, Srbija: Sportska knjiga; 1981.
Lazarević Lj. Psihološke osnove fizičke kulture. Beograd, Srbija: Partizan; 1987.
Rushall BS, Siedentop D. The development and control of behavior in sport and physical education. Philadelphia: Lea & Febiger; 1972.
Bushan S, Agarwal V. Personality characteristics of high and low achieving Indian sports persons. International Journal of Sport Psychology 1978; 9(3): 191-8.
Straub WF. Personality traits of college football players who participated at different levels of competition. International Journal of Sports Psychology 1971; 2(1): 33-41.
Ilić I. Structures and differences of the cognitive abilities of top handball, volleyball, basketball and soccer players. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport 2015; 13(3): 403-10.
Ward P, Williams AM. Perceptual and cognitive skill development in soccer: The multidimensional nature of expert performance. Journal of sport and exercise psychology 2003; 25(1): 93-111.
Moreau D, Mansy-Dannay A, Clerc J, Guerrien A. Spatial ability and motor performance: assessing mental rotation processes in elite and novice athletes. International Journal of Sport Psychology 2011; 42 (6): 525-47.
Ruiz LM, Palomo M, García V, Navia JA, Miñano J. Inteligencia contextual y pericia en el fútbol (Contextual intelligence and expertise in soccer). Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 2014; 14(54): 307-17.
Stanković V, Ilić J, Bojić I. The relations between mechanisms of the regulation of movement and the cognitive abilities of handball players of various ranks of competition. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport 2014; 12(2): 145-54.
Nešić M, Fratarić F, Banić B, Goranović K. Determinants of cognitive abilities in competitors of sports karate. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport 2013; 11(1): 51-6.