Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 105  
Back povratak na rezultate
Acta medica Medianae
2019, vol. 58, br. 3, str. 159-167
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
doi:10.5633/amm.2019.0323

Creative Commons License 4.0
Ispitivanje kognitivnih i patoloških konativnih karakteristika rukometaša različitog ranga takmičenja
aUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Fakultet za fizičku kulturu, Leposavić
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresa: jadranka.kocic@pr.ac.rs

Sažetak

Na uzorku od 180 rukometaša, podeljenih u 3 subuzorka po 60 ispitanika, koji pripadaju I, II i Republičkoj rukometnoj ligi Srbije, bio je primenjen sistem od 15 varijabli (3 kognitivne i 12 konativnih) sa ciljem da se utvrdi da li postoje statistički značajne razlike između sportista koji pripadaju različitim rangovima takmičenja. Obradom podataka pomoću kanoničke diskriminativne analize, dobijeni rezultati pokazali su da između rukometaša različitih rangova takmičenja u celom sistemu (multivarijantno) primenjenih kognitivnih i konativnih varijabli postoji statistički značajna razlika. U kognitivnom prostoru 91,73% intergrupne razlike pokazalo je da test za procenu efikasnosti paralelnog procesora S1 statistički značajno izdvaja rukometaše I lige od rukometaša druga dva ranga takmičenja. Na konativnom planu korelacije su 0,58 i 0,31 što je 82,82%, tj. 17,11% varijanse. Kod rukometaša I lige, od svih merenih parametara, prisutni su samo patološki simptomi depresivnosti, hipersenzitivnosti i paranoidnosti, koji govore o većoj angažovanosti kognitivnih procesa i strahu od toga da li će ispuniti pred njih postavljena očekivanja, biti na visini zadatka i da li će nastaviti karijeru sa još većim uspehom. Ovi rezultati suprotni su rezultatima dobijenim kod rukometaša najnižeg ranga takmičenja, gde su patološki konativni faktori prisutni u velikoj meri, što ukazuje na veoma visok nivo njihove somatske anksioznosti i veće opterećenje odbrambenih mehanizama i regulatora organskih funkcija.

Ključne reči

Reference

Allard, F., Graham, S., Paarsalu, M.E. (1980) Perception in Sport: Basketball. Journal of Sport Psychology, 2(1): 14-21
Bushan, S., Agarwal, V. (1978) Personality characteristics of high and low achieving Indian sports persons. International Journal of Sport Psychology, 9(3): 191-198
Das, J.P., Kirby, J.R., Jarman, R.F. (1975) Simultaneous and successive syntheses: An alternative model for cognitive abilities. Psychological Bulletin, 82(1): 87-103
Gabrijelić, M. (1977) The manifest and latent dimensions of top athletes in some team sports in motor, cognitive and conative area. Zagreb: Univerzitet u Zagrebu, Fakultet za fizičku kulturu, Doctoral thesis
Havelka, N., Lazarević, Lj. (1981) Sport i ličnost. Beograd, Srbija: Sportska knjiga
Helsen, W.F., Starkes, J.L. (1999) A multidimensional approach to skilled perception and performance in sport. Applied Cognitive Psychology, 13(1): 1-27
Ilić, I. (2015) Structures and differences of the cognitive abilities of top handball, volleyball, basketball and soccer players. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 13, br. 3, str. 403-410
Ilić, S. (1993) Relation of basic-motor and situational-motor skills in handball. Univerzitet u Beogradu, Fakultet fizičke kulture, Dissertation
Lazarević, Lj. (1987) Psihološke osnove fizičke kulture. Beograd, Srbija: Partizan
Mejovšek, M. (1979) Relacije kognitivnih i motoričkih sposobnosti. Kineziologija, Zagreb, vol. 9, br. 1-2, str. 83-91
Momirović, K. (1971) Struktura i mjerenje patoloških konativnih faktora. Zagreb, Hrvatska: Republički zavod za zapošljavanje
Momirović, K., Gredelj, M., Hošek, A.V. (1980) Funkcije perceptivnog, paralelnog i serijalnog procesora u sistemu za strukturiranje pokreta. Kineziologija, Zagreb, vol. 10, br. 3, str. 62
Momirović, K., Wolf, B., Džamonja, Z. (1992) KON 6 - kibernetička baterija konativnih testova. Beograd, Srbija: Savez društava psihologa Srbije, Centar za primenjenu psihologiju
Momirović, K., Šipka, P., Wolf, B., Džamonja, Z. (1978) u: Knjiga sažetaka sa VI Kongresa psihologa Jugoslavije - materijali, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Moreau, D., Mansy-Dannay, A., Clerc, J., Guerrien, A. (2011) Spatial ability and motor performance: Assessing mental rotation processes in elite and novice athletes. International Journal of Sport Psychology, 42(6): 525-547
Nešić, M., Fratrić, F., Banić, B., Goranović, K. (2013) Determinante kognitivnih sposobnosti takmičara u sportskom karateu. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 11, br. 1, str. 51-56
Pokrajac, B. (1983) Physical and motor status of handball players compared to competitive level and comparative analysis with athletes of other sports. Univerzitet u Beogradu, Fakultet fizičkog vaspitanja, dissertation
Popović, D., Stanković, V. (2005) The differences of the levels of cognitive abilities and personality characteristics among grammar school and medical school students. u: Dikić N, Živanić S, Ostojić S, Tornjanski Z. [ur.] 10th Annual Congress of the ECSS, 2005 July 13-16, Belgrade, Serbia, p. 26-34
Royce, J.R., Powell, A. (1981) An overview of a multifactor-system theory of personality and individual differences: I: The factor and system models and the hierarchical factor structure of individuality. Journal of Personality and Social Psychology, 41(4): 818-829
Ruiz, L.M., Palomo, M., García, V., Navia, J.A., Miñano, J. (2014) Inteligencia contextual y pericia en el fútbol / Contextual intelligence and expertise in soccer. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 14(54): 307-17
Rushall, B.S., Siedentop, D. (1972) The development and control of behavior in sport and physical education. Philadelphia: Lea & Febiger
Stanković, V. (2014) Strukture, relacije i razlike antropoloških prostora rukometaša. Leposavić, Srbija: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Stanković, V., Ilić, J., Bojić, I. (2014) The relations between mechanisms of the regulation of movement and the cognitive abilities of handball players of various ranks of competition. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 12, br. 2, str. 145-154
Straub, W.F. (1971) Personality traits of college football players who participated at different levels of competition. International Journal of Sports Psychology, 2(1): 33-41
Tenenbaum, G., Bar-Eli, M. (2001) Decision making in sport: A cognitive perspective. u: Singer R.N, Murphey M, Tennant L.K. [ur.] Handbook of research on sport psychology, New York: MacMillan, p.171-92
Vanek, M., Krati, B. (1974) Psihologija i vrhunski sport. Beograd, Srbija: NIP Partizan
Vrbik, I., Čižmek, A., Gruić, I. (2011) Morphological characteristics between players positions in top handball players. Hrvatski športsko-medicinski vjesnik, 26 (2): 94-9
Ward, P., Williams, A. M. (2003) Perceptual and cognitive skill development in soccer: The multidimensional nature of expert performance. Journal of Sport and Exercise Psychology, 25(1): 93-111
Wolf, B., Momirović, K., Džamonja, Z. (1992) KOG 3 - baterija testova inteligencije. Beograd, Srbija: Centar za primenjenu psihologiju