Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 122  
Back povratak na rezultate
2021, br. 15, str. 69-80
Asimetrična simetrija hristologije - pitanje o broju i jedinstvu volja u Hristu prema "Raspravi sa Pirom"
Hrišćanski kulturni centar dr Radovan Bigović, Beograd

e-adresajevtic.r.aleksandar@gmail.com
Ključne reči: Sveti Maksim Ispovednik; monotelitstvo; Hristos; volja; ličnost; jedinstvo; asimetrična simetrija
Sažetak
Učenje o volji ili voljama u Hristu predstavljalo je veliki izazov za bogoslovlje u VII veku. Od ishoda sporova između monotelita i diotelita zavisilo je razumevanje dogmata koji su u prethodnim vekovima formulisani, ali i budućnost bogoslovlja. Ovaj rad nastoji da predoči sveukupnu složenost pred kojom je stajao Sveti Maksim Ispovednik prilikom formulisanja učenja o dve volje u Hristu, kako je to prikazano u spisu Rasprava sa Pirom. Krajnosti monofizitstva i nestorijanstva, vešto korišćene od strane monotelita, bile su stalna pretnja ali i podsticaj za nastanak velikog iskoraka koji je Hristovu ličnost istakao kao centralno mesto za razumevanje spornih bogoslovskih pitanja. Hristološka asimetrična simetrija je rezultat navedenog.
Reference
Allen, P., Bronwen, N. (2002) Maximus the Confessor and his Companions: Documents from Exile. New York: Oxford University Press
Baltazar, H.U.F. (2006) Terminološki aspekti Maksimovog shvatanja sinteze Hrista. u: Knežević M.; Šijaković B. [ur.] Arche Cai Telos, Nikšić: Luča, 435-448
Batrelos, D. (2008) Vizantijski Hristos - ličnost, priroda i volja u hristologiji svetog Maksima Ispovednika. Kragujevac: Kalenić
Beeley, C. (2017) Natural and Gnomic Willing in Maxim us Confessor's Disputation with Pyrrhus. Studia patristica, 75: 167-180
Bohotob, B.B. (2006) Istorija Crkve u periodu Vaseljenskih Sabora - istorija bogoslovske misli. Kraljevo: EUO Eparhije žičke
Booth, P. (2014) Crisis of Empire: Doctrine and Dissent at the End of Late Antiquity. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press
Đakovac, A. (2014) Ontologija i etika u svetlu hristologije Svetog Maksima Ispovednika. Univerzitet u Beogradu, Neobjavljena doktorska disertacija
Đakovac, A. (2006) Prilog razumevanju hristologije Sv. Maksima Ispovednika: značenje pojma perichώresis. u: Knežević M.; Šijaković B. [ur.] Arche Cai Telos, Nikšić: Luča, 470-476
Farrell, P.J. (1989) Free Choice in St. Maximus the Confessor. South Canan, Pennsylvania: St. Tikhon's Seminary Press
Grillmeier, A. (1995) Christ in Christian Tradition: From the Council of Chalkedon (451) to Gregory the Great (590-604). Atlanta: John Knox Press
Hovorun, C. (2008) Will, Action and Freedom: Christological Controversies in the Seventh Century. Leiden-Boston: Brill
Jankowiak, M., Booth, P. (2015) A New Date: List of the Works of Maximus the Confessor. u: Allen P.; Neil B. [ur.] The Oxford Handbook of Maximus the Confessor, Oxford: Oxford University Press, 19-83
Jevtić, A. (2018) Patrologija 3. Beograd: Eparhije Zahumsko-Hercegovačka i Zapadnoamerička
Louth, A. (1996) Maximus the Confessor. London-New York: Routledge
Macukas, A.N. (2007) Svet, čovek, zajednica po svetome Maksimu Ispovedniku. Novi Sad: Beseda
Madden, J.N. (1982) Christology and Anthropology in the Spirituality of Maximus the Confessor. University of Durham, PhD diss
Majendorf, J. (2003) Hristos u istočno-hrišćanskoj misli. Sveta Gora Atonska: Manastir Hilandar
Manusakis, J.P. (2013) Dijalektika zajednice i drugosti u shvatanju volje Sv. Maksima Ispovednika. u: Vasiljević M. [ur.] Poznanje cilja stvaranja silom Vaskrsenja, Beograd: ITI PBF Beograd, 169-192
Omologetήs, M.o (1865) Disputatio cum Pyrrho. u: Migne J.P. [ur.] Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca [=PG], Paris, 287A-354B, Vol. 91, Srpski prevod: V. Milićević, Teološki pogledi, 2010/1-3, str. 1-31; 2012/3, str. 435-468
Šenborn, H.F. (2006) Ljubav kao ikona Boga: Sv. Maksim Ispovednik. u: Knežević M.; Šijaković B. [ur.] Arche Cai Telos, Nikšić: Luča, 412-422
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sabornost2115069J
primljen: 18.04.2021.
prihvaćen: 25.05.2021.
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka