Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 6 od 106  
Back povratak na rezultate
Sabornost
2019, br. 13, str. 1-20
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/sabornost1913009Z


Svetootačka antropologija i moderni svet
Atinska akademija nauka, Atina, Grčka

Sažetak

Napredak nauke i tehnologije i s tim neminovni bioetički problemi, nastavak konflikata među individualnim i kolektivnim interesima, dramatična kriza po pitanju samog identiteta ljudskog bića, i kriza koja je možda i najozbiljnija od svih ovih, a to je ona koja se tiče odnosa čovečanstva prema svom prirodnom okruženju - sve ovo - poziva na hitnu i duboku refleksiju na pitanje o identitetu čovečanstva i o njegovoj ulozi i odgovornosti u svetu danas. Ova situacija, takođe, izazov je i za patrističku teologiju, da promisli sopstvenu ulogu i odgovornost danas. Patrističke studije tradicionalno su tretirane kao jedan istorijski predmet. Ovakvom razumevanju o patrističkom akademizmu, koje još uvek zastupaju čak i eminentni specijalisti na ovom polju, snažno se protivio teolog kome je posvećena ova studija, tj. Georgije Florovski.

Ključne reči

svetootačka antropologija; moderni svet; Georgije Florovski; ratio; ličnost

Reference

Zizijulas, J. (2014) Tajna Crkve i Tajna Svete Trojice. Sabornost, br. 8, str. 43-52
Zizijulas, J. (2016) Sveta Trojica i ljudska ličnost. Sabornost, br. 10, str. 9-16
Zizijulas, J. (2017) Dimenzije vere u pravoslavnoj i luteranskoj teologiji. Sabornost, br. 1, str. 105-117
Ziziulas, J. (2012) Ontologija i etika. Sabornost, br. 6, str. 1-14
Ziziulas, J. (2013) Istina, tolerancija, monoteizam - da li je moguć jedan međureligijski dijalog?. Sabornost, br. 7, str. 1-5