Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 7 od 122  
Back povratak na rezultate
2020, br. 52, str. 201-215
Neke osobine ličnosti studenata Univerziteta u Prištini
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za psihologiju, Srbija

e-adresamiljana.pavicevic@pr.ac.rs, jelena.minic@pr.ac.rs
Ključne reči: ličnost; osobine ličnosti; modeli ličnosti; studenti; mentalno zdravlje
Sažetak
Imajući u vidu svu složenost ličnosti, različite radove brojnih autora na temu ličnosti, osobina ličnosti ili ličnosnih dimenzija, kao i različite teorijske modele, radom smo nastojali da kroz prikaz istraživanja na uzorku studenata Univerziteta u Prištini ukažemo na neke osobine ličnosti ispitanika. Naime, u radu su prikazani rezultati istraživanja koja su autori sproveli na uzorku studenata Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici u periodu od 2014. do 2019. godine. Uzorak u svim prikazanim istraživanjima činili su studenti različitih fakulteta Univerziteta u Prištini i to studenti oba pola, starosne granice od 18 do 24 godine. Teorijska osnova svih prikazanih istraživanja je jedan od modela ličnosti: model Velikih pet, šestofaktorski i model Velikih pet plus dva. Pomenuti modeli ličnosti su opšteprihavćeni i aktuelni u naučnim diskursima u našoj zemlji i inostranstvu. Rezultati prikazanih istraživanja pružaju mogućnost boljeg uvida u neke osobine ličnosti studenata Univerziteta u Prištini, što čini dobru polaznu osnovu za preduzimenje određenih preventivnih, ali i interventnih mera s ciljem zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja studenata, ali i načina njihovog funkcionisanja u različitim oblastima života. S obzirom da studentska populacija pripada adolescentnom periodu (preciznije podperiodu kasne adolescencije), koji se smatra najznačajnijom razvojnom krizom, bolje poznavanje nekih osobina ličnosti može biti značajno za pružanje psihološke podrške i pomoći u periodu adaptacije na brojne i složene zahteve studiranja, ali i sazrevanja koji ovaj period sa sobom donosi.
Reference
Ashton, M.C., Lee, K. (2008) The prediction of Honesty-Humility-related criteria by the HEXACO and Five-Factor Models of personality. Journal of Research in Personality, 42(5): 1216-1228
Brdar, I., Bakarčić, S. (2006) Suočavanje s neuspjehom u školi - koliko su važni emocionalna kompetentnost, osobine ličnosti i ciljna orijentacija u učenju?. Psihologijske teme, 15, 1, 129-150
Brdovčak, B., Merkaš, M., Šakić-Velić, M. (2018) Uloga nade i samopoštovanja u odnosu ekonomskog pritiska i zadovoljstva životom adolescenata. Društvena istraživanja, 27(1), 87-108
Davidović-Rakić, J.I., Pavićević, M.S. (2019) Personality traits as predictors of affective styles among young people. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, vol. 49, br. 3, str. 263-280
Diener, E., Diener, M. (1995) Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68(4): 653-663
Đurić-Jočić, D., Džamonja-Ignjatović, T., Knežević, G. (2004) NEO PI-R - primena i interpretacija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije
Hanak, N. (1999) Faktori uspeha u studiranju psihologije. Psihologija, vol. 32, br. 1-2, str. 97-108
Hofmann, S.G., Kashdan, T.B. (2010) The Affective Style Questionnaire: Development and Psychometric Properties. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 32(2): 255-263
Keljanović, A., Pavićević, M. (2017) Osobine ličnosti kao prediktori subjektivnog blagostanja. u: Savremeni trendovi u psihologiji 2017, Filozofski fakultet, Novi Sad, 19-21.10., Knjiga sažetaka, 141-143
Keljanović, A., Pavićević, M. (2018) Osobine ličnosti i sociodemografske varijable kao prediktori uspešnosti studiranja. u: Nauka i stvarnost, Pale: Univerzitet u Istočnom Sarajevu-Filozofski fakultet, knjiga 12 tom 2. str. 313-325
Keyes, C.L.M. (2006) The subjective well-being of America's youth: Toward a comprehensive assessment. Adolesc Fam Health, 4, 3-11
Knežević, G., Džamonja-Ignjatović, T., Đurić-Jočić, D. (2004) Petofaktorski model ličnosti. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Lacković-Grgin, K., Ćubela, V. (2002) Skala nade. u: Lacković-Grgin Katica, Proroković Ana, Ćubela Vera, Penezić Z. [ur.] Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Zadar: Filozofski fakultet, Svezak 1., 18-19
Larsen, R.J., Buss, D.M. (2008) Psihologija ličnosti - područja znanja o ljudskoj prirodi. Jastrebarsko: Naklada Slap
Lee, K., Ashton, M.C. (2006) Further assessment of the HEXACO Personality Inventory: Two new facet scales and an observer report form. Psychological Assessment, 18(2): 182-191
Matsumoto, D., Ekman, P. (1988) Japanese and Caucasian Facial Expressions of Emotion (JACFEE) and Neutral Faces (JACNeuF). San Francisco: University of California-Department of Psychiatry
Mccrae, R.R., Gaines, J.F., Wellington, M.A. (2013) The Five-Factor Model in fact and fiction. u: Tennen H., Suls J., Weiner I. B. [ur.] Handbook of psychology: Personality and social psychology, John Wiley & Sons, Inc, p. 65-91
Merkaš, M., Brajša-Žganec, A. (2011) Children with different levels of hope: Are there differences in their self-esteem, life satisfaction, social support, and family cohesion?. Child Indicators Research, 4(3), 499-514
Olson, D.H. (2000) Circumplex Model of Marital and Family Sytems. Journal of Family Therapy, 22(2): 144-167
Olson, D.H., Gorall, D.M. (2006) FACES IV & the Circumplex Model: Validation Study. Minneapolis: Life Innovations
Pavićević, M., Stojiljković, S. (2015) Connection between personality traits andstudents' optimism and pessimism. u: International Conference (11th): Days of applied psychology, 24-25.09.2015, University of Niš, Faculty of Philosophy, Department of Psychology, Abstract book, 39
Pavićević, M., Todić-Jakšić, T. (2017) Osobine ličnosti kao prediktori tačnosti prepoznavanja emocija na osnovu facijalne ekspresije. u: Zbornik radova sa petog kongresa psihologa sa međunarodnim učešćem, 362-378
Pavićević, M., Stojiljković, S. (2018) Osobine ličnosti roditelja kao prediktori subjektivnog blagostanja adolescenata. u: Nikolić M., Vantić-Tanjić M. [ur.] Unapređenje kvalitete života djece i mladih - tematski zbornik, Tuzla: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, I dio, 419-427
Pavićević, M., Stanojević, D. (2018) Povezanost osobina ličnosti mladih i njihove procene porodičnog funkcionisanja. Godišnjak studijske grupe za psihologiju, (15), 109-126
Pavićević, M., Stoševski, A. (2019) Povezanost osobina ličnosti, zadovoljstva životom i interpersonalne orijentacije studenata. u: Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (VI), Banja Luka (11-13.april), knjiga rezimea, 123
Pavićević, M.S., Stoševski, A.Z. (2019) Povezanost osobina ličnosti, nade i zadovoljstva životom kod mladih na Kosovu i Metohiji. Baština, br. 48, str. 215-233
Penezić, Z. (2002) Skala optimizma-pesimizma (O-P skala). u: Lacković-Grgin Katica, Proroković Ana, Ćubela Vera, Penezić Z. [ur.] Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Zadar: Filozofski fakultet, Svezak 1, 15-17
Penezić, Z. (2002) Skala zadovoljstva životom. u: Lacković-Grgin Katica, Proroković Ana, Ćubela Vera, Penezić Z. [ur.] Zbirka psihologijskih skala i upitnika, 20-22
Pervin, L.A., Cervone, D., John, O.P. (2008) Psihologija ličnosti - teorije i istraživanja. Zagreb: Školska knjiga
Smederevac, S. (2000) Istraživanje faktorske strukture ličnosti na osnovu leksičkih opisa ličnosti u srpskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Neobjavljena doktorska disertacija
Smederevac, S., Mitrović, D. (2009) Ličnost - metodi i modeli. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, Drugo izdanje
Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P. (2010) Velikih pet plus dva - primena i interpretacija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Smederevac, S., Mitrović, D. (2018) Ličnost - metodi i modeli. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, Treće dopunjeno i izmenjeno izdanje
Snyder, C.R., Harris, C., Anderson, J.R., Holleran, S.A., Irving, L.M., Sigmon, S.T., Yoshinobu, L., Gibb, J., Langelle, C., Harney, P. (1991) The will and the ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60(4), 570-585
Todorović, J., Simić, I. (2013) Dimenzije porodičnog odnosa, subjektivno blagostanje i tip domaćinstva. u: Dimitrijević B. [ur.] Humanizacija univerziteta - zbornik radova naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Nauka i savremeni univerzitet, Niš: Filozofski fakultet, 2, 298-311
Vasić, A. (2001) Šta je školski uspeh učenika?. Pedagoška stvarnost, 47(910): 697-725
Waller, N.G. (1999) Evaluating the structure of personality. u: Cloninger Robert C. [ur.] Personality and psychopathology, Washington, DC-London: American Psychiatric Press, 155-197
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina30-29134
primljen: 01.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka