Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
Medicinski pregled
2012, vol. 65, br. 5-6, str. 251-254
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 05/09/2012
doi: 10.2298/MPNS1206251D
Lipomi gastrointestinalnog sistema
aKlinički centar Vojvodine, Centar za patologiju i histologiju, Novi Sad + Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za histologiju i embriologiju
bKlinički centar Vojvodine, Klinika za vaskularnu i transplantacionu hirurgiju, Novi Sad
cUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za histologiju i embriologiju

e-adresa: djolaim@gmail.com

Sažetak

Uvod. Lipomi su retki, benigni tumori gastrointestinalnog sistema. Unutar gastrointestinalnog sistema, 65% lipoma nalazi se u debelom crevu (retko u sigmoidnom delu kolona ili rektumu), dok su u želucu i jednjaku izuzetno retki. Prikaz slučaja. U radu su prikazana dva lipoma gastrointestinalnog trakta. Prvi slučaj je prikaz pacijenta s lipomom sigmoidnog dela debelog creva, a drugi pacijenta s lipomom želuca. U oba slučaja materijal je poslat na patohistološku analizu pod pretpostavkom da postoji maligni tumor u navedenim organima. Na osnovu patohistološke analize oba slučaja, nađeno je inkapsulisano tumorsko tkivo sagrađeno od ćelija zrelog masnog tkiva, lokalizovano u submukozi i u crevu i u želucu. Ni u jednom slučaju nije nađena hipercelularnost ili atipija ćelija. Na te slučajeve skrenuta je pažnja zbog atipične lokalizacije i uputnih dijagnoza, to jest zbog kliničke sumnje na maligni proces u želucu i sigmoidnom delu debelog creva. Diskusija. Prikazani slučajevi pokazuju da primenjene preoperativne dijagnostičke metode tumorskih promena u gastrointestinalnom sistemu nisu dovoljne da bi se odredilo poreklo i biološko ponašanje tumora. Histopatološka dijagnoza daje tačan uvid u prirodu promena i na taj način određuje dalji tok lečenja. U radu su prikazani lipomi s retkom lokalizacijom unutar gastrointestinalnog sistema. Navedeni tumorski procesi predstavljali su preoperativni diferencijalno-dijagnostički problem zbog sumnje na postojanje malignog tumora. Nakon postoperativne patohistološke dijagnostike, utvrđena je priroda i biološko ponašanje tumorskog tkiva - lipoma s netipičnom lokalizacijom.

Ključne reči

Lipom; Sigmoidni kolon + patofiziologija; Želudac + patofiziologija; Diferencijalna dijagnoza; Dijagnoza

Reference

Aminian, A., Noaparast, M., Mirsharifi, R., Bodaghabadi, M., Mardany, O., Ali, F.A.H., Karimian, F., Toolabi, K. (2009) Ileal intussusception secondary to both lipoma and angiolipoma: A case report. Cases journal, 2: 7099
Ivanov, D., Toyonaga, T. (2009) The first case of endoscopic submucosal dissection of cecal adenoma in Serbia. Medicinski pregled, vol. 62, br. 1-2, str. 27-30
Jovanović, I., Pavlović, A., Popović, D., Pavlov, M. (2007) Endoscopically removed giant submucosal lipoma. Vojnosanitetski pregled, 64(6): 417-420
Manchikalapati, P., Levey, J. (2008) Suspected asymptomatic large colon lipoma: Biopsy?. Pract Gastroenterol, 32(3); 35-40
Marra, B. (1993) Intestinal occlusion due to a colonic lipoma. Apropos 2 cases. Minerva chirurgica, 48(18): 1035-9
Martin, P., Sklow, B., Adler, D.G. (2008) Large colonic lipoma mimicking colon cancer and causing colonic intussusception. Digestive diseases and sciences, 53(10): 2826-7
Mirković, N., Ivanov, D., Cvijanović, R., Gvozdenović, L., Korica, M., Pauković, D. (2011) Laparoskopska resekcija rektosigme kod visokorizičnih pacijenata - prikaz slučaja. Medicina danas, vol. 10, br. 4-6, str. 128-133
Mnif, L., Amouri, A., Masmoudi, M.A., Mezghanni, A., Gouiaa, N., Boudawara, T., Tahri, N. (2009) Giant lipoma of the transverse colon: A case report and review of the literature. La Tunisie médicale, 87(6): 398-402
Nebbia, J., Cucchi, J., Novellas, S., Bertrand, S., Chevallier, P., Bruneton, J.N. (2007) Lipomas of the right colon: Report on six cases. Clinical imaging, 31(6): 390-3
Ono, S., Fujishiro, M., Goto, O., Kodashima, S., Omata, M. (2009) En bloc resection of cardia cancer and lipoma with endoscopic submucosal dissection. Dig Liver Dis, 41: 237
Park, T.U., Oh, J.H., Lee, S.J., Kim, S.E. (2008) Diffuse abdominal pain caused by small bowel lipoma. Internet Journal of Emergency and Intensive Care Medicine, 11(2), http://www.ispub.com/journal/the_internet_journal_of_emergency_and_intensive_
Rubin, R., Strayer, D.S. (2008) Rubin's pathology: Clinicopathologic foundations of medicine. Philadelphia: Lippincot Williams &Wilkins
Salam, G.A. (2002) Lipoma excision. American family physician, 65(5): 901-4
Yamane, T., Uchiyama, K., Furuya, T., Ishii, T., Omura, N., Nakano, M., Fukamachi, S., Suwa, T., Okusa, T. (2009) A case of lipoma of the stomach prolapsing into the duodenal bulb and causing a duodenal ulcer. Nihon Shokakibyo Gakkai zasshi, 106(11): 1643-9
Young, S. (1951) A case of lipoma of the liver. Journal of Pathology and Bacteriology, 63(2): 336-337
Zak, Y., Biagini, B., Moore, H., Desantis, M., Ghosh, B.C. (2006) Submucosal resection of giant gastric lipoma. Journal of surgical oncology, 94(1): 63-7