Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:6
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:6
članak: 4 od 76  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2018, vol. 66, br. 3, str. 666-685
jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/vojtehg66-9716

Creative Commons License 4.0
Preventivne mere za bezbedan i zdrav rad sa improvizovanim eksplozivnim napravama u multinacionalnim operacijama
aUniversity of Defense in Belgrade, Military Academy, Cadets Brigade, Belgrade
bUniversity of Defense in Belgrade, Military Academy, Belgrade

e-adresa: inz.84kula@gmail.com, neshadim@mts.rs

Sažetak

Nakon ponovnog prijema Republike Srbije u Ujedinjene nacije (UN) pripadnici Ministarstva odbrane (MO) i Vojske Srbije (VS) angažuju se u multinacionalnim operacijama (MnOp). Sve države sveta čiji se pripadnici upućuju u MnOp pravovremeno preduzimaju mere da se oni upoznaju sa opasnostima od eksplozivnih sredstava i pripremaju ih za bezbedan život i rad. Jedna od mera koje se preduzimaju jeste i izrada brošura ili priručnika kojima se pripadnici MnOp-a upoznaju sa opasnostima od eksplozivnih sredstava i opštim postupcima u slučaju nailaska na njih. Naime, osnovni problem predstavlja nedostatak literature kao osnove procesa obuke, odnosno pripreme lica koja se upućuju u MnOp. Članak predstavlja pregled trenutno raspoložive literature i iskustava pripadnika MO i VS i stranih oružanih snaga koji su bili angažovani u MnOp-u, a u vezi sa preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad sa eksplozivnim sredstvima, odnosno jednom posebnom vrstom ovih sredstava - improvizovanim eskplozivnim napravama.

Ključne reči

Reference

*** UN mine action gateway. Available at: http://www.mineaction.org. Accessed: 2015 Oct 10
Army technology http://www.army-technology.com, Oct 10. 2015
Australian Government, Department of Defense (2003) Ordnace items description. Kanbera, Appendix E
Australian Government-Department of Defence Available at: http://www.defence.gov.au. Accessed: 2015 Oct 10
International Mine Action Standards (2003) Glossary of mine action terms. London, 2nd ed
Kovačević, N., Popović, Ž. (2016) Consequences of use mine-explosive devices in act of terrorism. u: Conferences Archibald Reiss Days, Mart 10-11, Belgrade, pp. 387-393
Kovačević, N.V. (2015) Preventivne mere za bezbedan rad sa minama u multinacionalnim operacijama. Vojnotehnički glasnik, vol. 63, br. 4, str. 192-214
Landmine monitor (2010) The international campaign to Ban Landmines. Canada
NATO (2010) Mine and counter mine. Turkey
prava inžinjerije VJ (1999) Minsko-eksplozivna sredstva NATO. Belgrade: Vojnoizdavački zavod, in Serbian
Radić, N.V. (2007) Mine. Belgrade: Vojnoizdavački zavod, in Serbian
Radić, V.N. (2001) Minsko ratovanje. Beograd: Vojnoizdavački zavod