Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 2 od 132  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 68, br. 1, str. 36-45
Proces upravljanja ljudskim resursima u tekstilnoj industriji - studija slučaja novopazarskih preduzeća
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke

e-adresaekahrovic@np.ac.rs
Sažetak
Osnovni cilj ovog rada je da istraži stepen prihvatanja procesa upravljanja ljudskim resursima u tekstilnoj industriji. S obzirom na značaj ljudskih resursa i njihov mikroekonomski aspekt, u radu se polazi od determinanti tržišta rada, kao makroekonomske kategorije, odnosno mesta susreta poslodavaca i potencijalnih zaposlenih. Upravljanje ljudskim resursima predstavlja poslovni proces planiranja, pronalaženja, usavršavanja i zadržavanja pravih ljudi koji čine bazu kvalifikovane radne snage. Empirijsko istraživanje je sprovedeno na uzorku od 10 uspešnih novopazarskih preduzeća u oblasti tekstilne industrije putem anketiranja vlasnika ili odgovornih menadžera, prikupljajući njihova mišljenja i poslovnu praksu. Rezultati istraživanja pokazuju da adekvatno upravljanje ljudskim resursima može uticati na smanjenje nezaposlenosti u tekstilnoj industriji. Dobijeni rezultati su vrlo korisni vlasnicima ili odgovornim menadžerima, jer oni naglašavaju potrebu za većom primenom svih aktivnosti u procesu upravljanja ljudskim resursima, počev od planiranja i regrutovanja, preko selekcije i obuke, do procene radnog učinka, nagrađivanja i fluktuacije.
Reference
*** (2012) Anketa o radnoj snazi. (2012 -2019). Opštine i regioni u Republici Srbiji. Beograd: Republički zavod za statistiku
Arandarenko, M., Kovačević, M., Aleksić, D. (2016) Zaposlenost u Srbiji između tražnje za radom i ponude rada. Beograd: Naučno društvo ekonomista Srbije
Arandarenko, M. (2017) Tržište rada u Srbiji - trendovi, institucije, politike. Beograd: Ekonomski fakultet
Bogićević-Milikić, B. (2008) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Gligorijević, Ž., Ćorović, E. (2019) Strukturne promene i novi model privrednog rasta Republike Srbije. Niš: Ekonomski fakultet
Gligorijević, Ž. (2014) Ekonomska triologija. Niš: Sven
Kahrović, E. (2018) Ekonomika preduzeća. Novi Pazar: Državni univerzitet u Novom Pazaru
Kahrović, E. (2012) Upravljanje performansama poslovnih procesa u funkciji povećanja efikasnosti preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Kolaković, M. (2003) Teorija intelektualnog kapitala. Ekonomski pregled, 54(11-12): 925-944
Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., Wright, P.M. (2000) Menadžment ljudskih potencijala. Zagreb: Zagrebačka škola ekonomije i managementa
Plummer, P., Tonts, M., Martinus, K. (2001) Endogenous growth, local competitiveness and regional development: Western Australia's regional cities. Journal of Economic and Social Policy, 1-29
Polonyi, M. (1966) The tacit dimension. New York: Anchor Books
Rađenović, T. (2017) Intelektualni kapital kao determinanta unapređenja konkurentnosti preduzeća u Republici Srbiji. Niš: Ekonomski fakultet
Redžepagić, S., Danon, M., Stošić, I. (2011) Postkrizni pravci kretanja zaposlenosti u Srbiji. Beograd: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
Romer, P.M. (1994) The origins of endogenous growth. Journal of Economic Perspectives, 8(1): 3-22
Romer, P.M. (1990) Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2): S71-S102
Romer, P.M. (1986) Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94(5): 1002-1037
Stewart, T. (1997) Intellectual capital: The new wealth of organization. New York: Currency
Stewart, T. (2001) The wealth of knowledge: Intellectual capital and the twenty-first century organization. New York: Currency
Torrington, D., Hall, L., Taylor, S. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Data Status
Williams, C. (2010) Principi menadžmenta. Beograd: Data Status
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/tekstind2001036K
objavljen u SCIndeksu: 01.05.2020.
Creative Commons License 4.0