Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 7 od 62  
Back povratak na rezultate
Ekonomski signali: poslovni magazin
2019, vol. 14, br. 2, str. 81-96
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 26/02/2020
doi: 10.5937/ekonsig1902081X
Creative Commons License 4.0
Savremeni koncept upravljanja lancima snabdevanja upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

e-adresa: vladam@gmail.com

Sažetak

U radu se nakon uvodnih napomena i objašnjenja šta je lanac snabdevanja, upravljanje lancem snabdevanja, razmatra i zbog čega se lanac snabdevanja razlikuje u odnosu na pojam upravljanje logistikom. Naredna tačka ukazuje u čemu je suštinska razlika između tradicionalnog i savremenog koncepta lanca snabdevanja. Dalje se ukazuje koje su najvažnije konkurentske prednosti i kriterijumske veličine koje treba uzeti u razmatranje kod koncipiranja lanca snabdevanja. Autori rada deo izlaganja posvećuju i pitanju kako se podsticanje procesa kreiranja vrednosti vrši putem različitih optimizacija koje se dešavaju na više mesta i nivoa između trgovinskih partnera. Konačno, na kraju kako učesnici u lancima snabdevanja koriste savremeni pristup upravljanju lancem snabdevanja upotrebom informaciono-komunikacione tehnologije.

Ključne reči

Reference

Aćimović, S. (2006) Razumevanje lanca snabdevanja. Ekonomski anali, Beograd, vol. 51, br. 170, str. 67-89
Bošković, J. (2013) Upravljanje lancima snabdevanja. u: Festival kvaliteta 2013-CQM, Kragujevac, Asocijacija za standardizaciju i kvalitet Srbije, str. 119
Božić, V., Aćimović, S. (2010) Marketing logistika. Beograd: Ekonomski fakultet
Christopher, M. (2005) Logistics and supply chain management. London: Prentice Hall Co
Fliedner, G. (2003) CPFR: An emerging supply chain tool. Industrial Management and Data Systems, 103(1/2): 14-21, Oakland University, Rochester, Michigan
ILOG (2002) Powering your decisions. ILOG Optimization Suite, www.ilog.com, posećeno 24.11.2018. godine
Light, B., Holland, C.P., Wills, K. (2001) ERP and best of breed: A comparative analysis. Business Process Management Journal, 7(3): 216-224, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia
Lovreta, S., Končar, J., Petković, G. (2005) Kanali marketinga. Beograd: Ekonomski fakultet
Lysons, K., Farringot, B. (2012) Purchasing and supply chain management. Pearson Education Limited
Maximal Software Developing largescale optimization models with the MPL Modeling Systems. www.maximalsoftware.com, posećeno 17.12.2018. godine
Rogers, D., Tibben-Lembke, R. (1998) Going backwards: Reverse logistics trends and practices. Reno: University of Nevada - Center of logistics management - Reverse Logistics executive Council
Soldat, D.S., Matotek, M.Đ. (2014) Optimizacija lanca snabdevanja implementacijom savremenih informaciono komunikacionih tehnologija. Tehnika, vol. 69, br. 6, str. 1067-1072
Trninić, J., Đurković, J. (2011) Upravljanje (management) lancem snabdevanja. prezentacija, www.ef.uns.ac.rs/Download/snabdevanja/2011-03-21-materijal-za-kolokvijum.pdf, pristupljeno 22.12.2018. godine
Werner, D., Sascha, A. (2000) Supply chain management in global context. Arbeitsbericht / Working Paper, No. 102, pdfs.semanticssholar.org/bf0e/5358acf4631c92ed877fla116e9db1acef.pdf, posećeno 12.12.2018. godine
Wiliding, R. (2004) Supply chain optimisation: using the three 'Ts' to enhance value and reduce costs. u: IFAMM Global Briefing