Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 9 od 62  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2018, vol. 70, br. 3, str. 433-447
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/02/2019
doi: 10.5937/vojdelo1803433A
Prilog boljem promišljanju logistike Vojnomedicinske akademije kao velikog poslovno-tehničkog sistema
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bVojska Srbije, Generalštab, Uprava za logistiku

Sažetak

Vojnomedicinska akademija (VMA) predstavlja poznati nacionalni brend i veliki poslovno-tehnički sistem koji realizuje tri važne funkcije: zdravstveno zbrinjavanje ljudi, naučnoistraživački rad u oblasti vojne medicine i školovanje medicinskog kadra. Da bi uspešno izvršavala zadatke, ostvarivala rezultate i dostizala ciljeve, VMA mora da ima i adekvatnu logistiku. Dostupna naučna saznanja i praktična iskustva, u oblasti logistike, omogućavaju da se stanje po pitanju logistike u VMA unapredi. Jedan od načina jeste da se, uz postojanje dugoročnog koncepta sa ugrađenim organizacionim aspektom, ostvari veće jedinstvo osnovne delatnosti i podrške. Da bi se to ostvarilo neophodno je, vodeći se načelima i logikom sistemskog i situacionog pristupa, sagledati logistiku kao teoriju i praksu u celini, a zatim stečena saznanja primeniti na logistiku VMA, kao poseban odnosno pojedinačni slučaj logistike. Promene u organizacionim i ekonomskim sistemima se sprovode da bi se unapredile performanse sistema, sačuvala ili unapredila postojeća pozicija u okruženju. Načelno, vrše se, u 'dobrim vremenima' preventivno, razmišljajući o 'lošim vremenima', ili pod pritiskom kad 'loša vremena' dođu, a uloga logističke elite u tome je ogromna.

Ključne reči

Reference

Andrejić, M., Milenkov, M. (2014) Menadžment tehničkom podrškom. Beograd: Medija centar Odbrana
Andrejić, M., Milenkov, M. (2017) Logistika u sistemu odbrane. Beograd: Medija centar Odbrana
Andrejić, M., Milenkov, M. (2012) Osnovi logistike (udžbenik za osnovne akademske studije. Beograd: Vojna akademija - SLJR
Andrejić, M., Milenkov, M., Panić, S., Mirčevski, M. (2015) Razvoj koncepcije logistike Vojske Srbije. u: 18. DQM Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM, Zbornik radova, Prijevor: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, strana 700-707
Andrejić, M., Milenkov, M. (2016) Koncept i pristup stvaranju kvalitetnih oficira za potrebe logistike odbrane. u: 19. DQM Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM, Zbornik radova, Prijevor: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, strana 19-35
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A., Sokolović, V.S. (2010) Logistički informacioni sistem. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 33-61
Barac, N., Milovanović, G. (2006) Strategijski menadžment logistike. Niš: Studentski kulturni centar
Jovanović, V., Jovanović, D., Andrejić, M., Mišić, S. (2015) Mogućnost automatizacije popisa osnovnih sredstava u Vojsci Srbije primenom RFID tehnologije. u: 18. DQM Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2015, Zbornik radova, Prijevor: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM
Jovanović, V.V., Jovanović, D.M. (2012) Iskustva stranih armija u primeni RFID tehnologije u logistici. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 2, str. 118-138
Kotler, P., Keller, K., Brady, M., Goodman, M., Hansen, T. (2009) Marketing management. Harlow: Pearson Education
Mihajlović, J. (2016) Logistička podrška vma kao velikog vojnog poslovnotehničkog Sistema. Beograd: VA, završni rad