Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:35
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18
članak: 3 od 649  
Back povratak na rezultate
Tekstilna industrija
2020, vol. 68, br. 1, str. 36-45
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 01/05/2020
doi: 10.5937/tekstind2001036K
Creative Commons License 4.0
Proces upravljanja ljudskim resursima u tekstilnoj industriji - studija slučaja novopazarskih preduzeća
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke

e-adresa: ekahrovic@np.ac.rs

Sažetak

Osnovni cilj ovog rada je da istraži stepen prihvatanja procesa upravljanja ljudskim resursima u tekstilnoj industriji. S obzirom na značaj ljudskih resursa i njihov mikroekonomski aspekt, u radu se polazi od determinanti tržišta rada, kao makroekonomske kategorije, odnosno mesta susreta poslodavaca i potencijalnih zaposlenih. Upravljanje ljudskim resursima predstavlja poslovni proces planiranja, pronalaženja, usavršavanja i zadržavanja pravih ljudi koji čine bazu kvalifikovane radne snage. Empirijsko istraživanje je sprovedeno na uzorku od 10 uspešnih novopazarskih preduzeća u oblasti tekstilne industrije putem anketiranja vlasnika ili odgovornih menadžera, prikupljajući njihova mišljenja i poslovnu praksu. Rezultati istraživanja pokazuju da adekvatno upravljanje ljudskim resursima može uticati na smanjenje nezaposlenosti u tekstilnoj industriji. Dobijeni rezultati su vrlo korisni vlasnicima ili odgovornim menadžerima, jer oni naglašavaju potrebu za većom primenom svih aktivnosti u procesu upravljanja ljudskim resursima, počev od planiranja i regrutovanja, preko selekcije i obuke, do procene radnog učinka, nagrađivanja i fluktuacije.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Arandarenko, M. (2017). Tržište rada u Srbiji: trendovi, institucije, politike. Beograd: Ekonomski fakultet
Anketa o radnoj snazi. (2012 -2019). Opštine i regioni u Republici Srbiji. Beograd: Republički zavod za statistiku
Arandarenko, M., Kovačević, M., & Aleksić, D. (2016). Zaposlenost u Srbiji između tražnje za radom i ponude rada. Beograd: Naučno društvo ekonomista Srbije
Redžepagić, S., Danon, M., & Stošić, I. (2011). Postkrizni pravci kretanja zaposlenosti u Srbiji. Beograd: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
Gligorijević, Ž., & Ćorović, E. (2019). Strukturne promene i novi model rasta Republike Srbije. Niš: Ekonomski fakultet
Gligorijević, Ž. (2014). Ekonomska triologija. Niš: Sven
Kahrović, E. (2012). Upravljanje performansama poslovnih procesa u funkciji povećanja efi kasnosti preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet u Nišu
Williams, C. (2010). Principi menadžmenta. Beograd: Data Status
Kahrović, E. (2018). Ekonomika preduzeća. Novi Pazar: Državni univerzitet u Novom Pazaru
Stewart, T. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organization. New York: Currency
Stewart, T. (2001). The Wealth of Knowledge: Intellectual Capital and the Twenty-fi rst Century Organization. New York: Currency
Polonyi, M. (1966). The Tacit Dimension. New York: Anchor Books
Kolaković, M. (2003). Teorija intelektualnog kapitala. Ekonomski pregled, 925-944
Rađenović, T. (2017). Intelektualni kapital kao determinanta unapređenja konkurentnosti preduzeća u Republici Srbiji. Niš: Ekonomski fakultet u Nišu
Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 71-102
Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. Journal of Political Economy, 1002-1037
Romer, P. M. (1994). The origins of Endogenous Growth. Journal of Economic Perspectives, 3-22
Plummer, P., Tonts, M., & Martinus, K. (2001). Endogenous Growth, Local Competitiveness and Regional Development: Western Australia's Regional Cities. Journal of Economic and Social Policy, 1-29
Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2000). Menadžment ljudskih potencijala. Zagreb: Zagrebačka škola ekonomije i managementa
Torrington, D., Hall, L., & Taylor, S. (2004). Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Data Status
Bogićević Milikić, B. (2008). Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu