Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17
članak: 8 od 646  
Back povratak na rezultate
Tekstilna industrija
2019, vol. 67, br. 3, str. 39-44
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 23/11/2019
doi: 10.5937/tekstind1903039S
Creative Commons License 4.0
Generacija Y i lojalnost modnim brendovima
Visoka tehnološko umetnička strukovna škola, Leskovac

e-adresa: milennasavic@gmail.com, djolekam@gmail.com

Sažetak

Rad se bavi problematikom Milenijumske generacije (Generacije Y), njihovog viđenja i lojalnosti modnim brendovima koje koriste u svakodnevnom životu. Koje napore i veštine treba da poseduju marketing stručnjaci i kojim znanjem treba da se naoružaju pre targetiranja ove tehnološki napredne generacije. Kojim strategijama se treba služiti i koju vrstu oglašavanje treba prihvatiti kako bi se razvila emotivna povezanost i identifi kacija sa modnim brendom. Da li glavnu reč treba da vode timovi za marketing ili se reč prepušta potrošačima? Sagledavaju se osnovne karakteristike Milenijumske generacije, njihove navike, potrebe, želje, način života, obrazovanje, posao koji obavljaju i kako provode slobodno vreme. Koje modne brendove i proizvode smatraju neophodnim i da li su im lojalni. Razmatra se izbor modnih brendova Milenijumske generacije, koje brendove najradije kupuju i nose, koji su najpopularniji i najzastupljeniji u njihovom svakodnevnom životu. Brendovi koje Milenijalci najviše koriste su Epl (Apple), Samsung (Samsung), Najk (Nike), Vans (Vans), Koka kola (Coca-cola), Ejser (Acer), Soni (Sony). Generacija Y na prvo mesto stavlja brendove telekomunikacione tehnologije, zatim im je bitno šta oblače pa tek onda kako se hrane. PEST i SWOT analizom brenda Nike Inc. sagledavaju se sličnosti, razlike i nedostaci u strategijama kojim se targetira Generacija Y. Milenijumskoj generaciji, bitnija od cene jeste fer biznis praksa i zaštita životne sredine, a sa visokim cenama nemaju problem dokle god ona opravdava kvalitet. Milenijalci jesu lojalni svojim modnim brendovima i zato je neophodno stalno poboljšavati svoj proizvod i uključiti potrošače u diskusiju.

Ključne reči

Reference

Adroit Digital Millennials: The new age of brand loyalty. adroitdigital.com
Gobe, M. (2006) Emocionalno brendiranje - nova paradigma povezivanja brendova i ljudi. Beograd: Mass Media International
Holt, D.B. (2004) How brands become icons: The principles of cultural branding. Harvard business school press, dostupno na: https://books.google.rs/books?id=thiThfWnZ6UC&printsec=frontcover&hl=sr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage &q&f=false, posećeno: 16.06.2019
Johnston, A. (2014) Speaking to Millennials: How old brands stay young. Jun, dostupno na https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/166768/Johnson,%20Alison.pdf?sequence =1 posećeno: 16.06.2019