Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 6 od 36  
Back povratak na rezultate
Nasleđe, Kragujevac
2017, vol. 14, br. 36, str. 225-232
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 19/12/2017
doi: 10.5937/naslKg1736225M
Kultura spina
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Katedra za anglistiku

e-adresa: svetmp@gmail.com

Sažetak

Termin spin (kao forma propagande u političkom diskursu, smislu tumačenja ili naglaska u tumačenju nekog događaja ili pojave), ušao je u upotrebu tokom poslednjih decenija dvadesetog veka, a strategije komuniciranja koje on obuhvata postale su nezaobilazni element globalno umrežene savremene civilizacije, transponujući se bez većih problema iz jedne kulture u drugu. Uistinu, važnost 'spinovanja' u svim vidovima odnosa sa javnošću postala je tolika da se mnoge javne ličnosti ne usuđuju da otvore usta u javnosti pre nego što ih eksperti, takozvani 'spin doktori', ne pripreme za to. Reč 'spin' uglavnom se ne upotrebljava sa neutralnom vrednosnom konotacijom, kao što je, primera radi, to slučaj sa terminom 'komunikacija', već manje ili više pežorativno, da bi se diskreditovao rad stručnjaka za odnose sa javnošću. Premda se 'spin doktori' praktično po definiciji smatraju manipulatorima, među njima postoje takvi kojima se priznaje zavidno zanatsko umeće, iako im se uglavnom osporava etičnost. U ovom radu razmotrićemo doprinos takvih priznatih majstora spina kao što su Džordž Stefanopulos i Alaster Kembel političkom usponu Bila Klintona i Tonija Blera, ali i kasnijem pomanjkanju vere javnosti u javno izgovorene reči njihovih najpoznatijih klijenata. Ovi paradigmatični slučajevi spinovanja u komuniciranju sa javnošću imaju šire implikacije za potencijalne domete ove strategije komunikacije i njene perspektive u savremenom svetu, u kome stvarnost sve više poprima karakter virtuelnog.

Ključne reči

spin; spin doktor; manipulacija; Džordž Stefanopulos; Alaster Kembel; Bil Klinton; Toni Bler

Reference

*** (2010) Alastair Campbell defends ‘every word' of Iraq dossier. BBC News, 12.01.2010., http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8453116.stm, 31.5.2015
Didanović, V. (2015) Godina opasnog spinovanja. NIN, 23.4.2015, str, 10-13
Esser, F. (2008) Spin Doctor. u: Donsbach Wolfgang [ur.] International Encyclopedia of Communication, Malden-Oxford-Carlton: Blackwell Publishing, Vol. X, str. 4783-4787
Fall, L.T. (2008) Spin and Double-Speak. u: Donsbach Wolfgang [ur.] International Encyclopedia of Communication, Malden-Oxford-Carlton: Blackwell Publishing, Vol. X, str. 4787-4790
Fisk, R. (2010) Tony Blair and his oh-so-clean conscience. The Independent, 1. 2010, http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/tony-blair-and-his-ohsoclean-conscience-1883656.html, 31.5.2015
Kampbell, A. (2007) The Blair years. London: Hutchinson
Stephanopoulos, G. (1999) All too human. New York: Hachette, Knjiga u elekronskom formatu /EPUB/, 252 stranice širokog formata