Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 3 od 303  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 68, br. 3, str. 91-102
Proizvodnja, promet i tržište maline u Republici Srbiji
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

e-adresanataša_k@iep.bg.ac.rs, predrag_v@iep.bg.ac.rs, slavica_a@iep.bg.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200009)

Sažetak
Voćarska proizvodnja ima veliki značaj za privredu Srbije a naročito proizvodnja jagodastog voća, gde se posebno može izdvojiti proizvodnja maline. Investicije u podizanje zasada maline su relativno visoke ali se uložena sredstva brzo vraćaju obzirom da plodovi maline imaju visoku tržišnu vrednost kako na domaćem tako i na inostranom tržištu, pa je ekonomski rizik koji prati proizvodnju znatno manji nego kod krupnog voća. Zbog velike vrednosti proizvodnje na maloj površini i zbog visoke pozicije koju malina ima u ukupnoj tržišnoj vrednosti, interes proizvođača za podizanje većih površina pod zasadima maline je sve izraženiji, pa je samim tim i njena proizvodnja u stalnom porastu. Shodno tome, u radu je prikazan obim proizvodnje maline u našoj zemlji za poslednjih deset godina (period 2011-2020. god.), promet i spoljnotrgovinska razmena sa drugim zemljama, prodaja i otkup, kao i problemi na tržištu otkupa maline u našoj zemlji.
Reference
Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Kljajić Nataša (2012): "Ekonomska efikasnost investicija u različitim uslovima proizvodnje maline". Doktorska disertacija. Univerzitet u Novom Sadu. Poljoprivredni fakultet
Kljajić Nataša (2014): "Efikasnost investicija u proizvodnji maline". Monografija. Izdavač: Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, broj strana 197
Kljajić Nataša (2017a): "Production and export of raspberry from the Republic of Serbia". ("Proizvodnja i izvoz malina iz Republike Srbije"). Međunarodni časopis za ekonomsku teoriju i praksu i društvena pitanja EKONOMIKA. Izdavač: Društvo ekonomista "Ekonomika" Niš, Godina LXIII, IV-VI, broj 2, str. 45-55
Kljajić Nataša, Subić Jonel, Sredojević Zorica (2017b): "Profitability of raspberry production on holdings in the territory of Arilje". Jurnal Economics of Agriculture. Vol.LXIV, No1 (1-404), pp. 57-69
Paraušić Vesna, Simeunović Ivana (2016): "Market Analysis of Serbia's Raspberry Sector and Cluster Development Initiatives". Economics of Agriculture, 63 (4), 1417-1432
Svetislav Petrović, Tomo Milošević (2002): Malina -tehnologija i organizacija proizvodnje (drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje). Agronomski fakultet, Čačak
Zorica Sredojević, Nataša Kljajić, Nikola Popović (2013): Investing in Raspberry Production as an Opportunity of Sustainable Development of Rural Areas in Western Serbia, Economic Insights -Trends and Challenges, Vol.II (LXV) No. /201, Titlu anterior: Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Revista categoria B+CNCSIS, Seria Stiinte Economice ISSN 2284-8576, Online ISSN 2284-8584 ISSN-L 2284-8576 pp. 63-72 http://www.upg-bulletin-se.ro/ archive/2013-1/6.Sredojevic_Kljajic_Popovic.pdf
Šoškić Aleksandar (1997): "Malina". Knjiga. Beograd, 167 strana
Cecić Nataša, Subić Jonel, Vuković Predrag (2007): "Proizvodnja maline u funkciji ruralnog razvoja". Međunarodni naučni skup: Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u Republici Srpskoj''. Tematski zbornik. Jahorina, 13.-14. decembar 2007. godine, str. 379-386
Republika Srbija, Komisija za zaštitu konkurencije (2017): Izveštaj o analizi uslova konkurencije na tržištu otkupa i izvoza malibe u Republici Srbiji u periodu 2015-2017. godina. https://www.kzk.gov.rs/kzk/wp-content/uploads/2018/01/Analizatrzista-malina_2017.godine.pdf
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika2203091K
primljen: 12.07.2022.
prihvaćen: 16.09.2022.
objavljen u SCIndeksu: 23.10.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka