Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 9 od 48  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2015, br. 34, str. 29-42
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 05/10/2018
Creative Commons License 4.0
Marketing miks organske i funkcionalne hrane
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresa: agrubor@ef.uns.ac.rs, djokicn@ef.uns.ac.rs, milicevic.nikola@ef.uns.ac.rs

Sažetak

Organska i funkcionalna hrana imaju zajednički osnovni motiv konzumacije - brigu potrošača o zdravlju. Pored toga, zajednički je i izraziti značaj dodatnog prihvatanja i organske i funkcionalne hrane za dalji nastavak dinamičkog rasta tržišta. Međutim, razlike između organske i funkcionalne hrane takođe su izražene i moguće ih je sagledati na nivou instrumenata marketing miksa koje ponuđači koriste kao deo taktičkog marketinga u ovkiru procesa upravljanja marketingom u kompaniji. U ovom radu predstavljeni su instrumenti marketing miksa u vezi s organskom i funkcionalnom hranom, uopšte uzev. Na osnovu datih opisa moguće je identifikovati njihove specifičnosti, s implikacijama na ponuđače, ali i potrošače organske i funkcionalne hrane.

Ključne reči