Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 5 od 22  
Back povratak na rezultate
Ekonomika preduzeća
2015, vol. 63, br. 3-4, str. 196-204
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
doi:10.5937/ekopre1504196D
Poverenička odgovornost kompanija za osiguranje od autoodgovornosti
aInstitut ekonomskih nauka, Beograd
bFaculty for Banking, Insurance and Finance, Union University, Belgrade

Projekat

Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (MPNTR - 47009)
Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU (MPNTR - 179015)

Sažetak

Predmet istraživanja ovog rada je poverenička odgovornost kompanija za osiguranje od autoodgovornosti uslovljena posebnim karakteristikama finansijskih usluga. Poslovni rezultat osiguravajućih kompanija zavisi od optimalnih poslovnih odluka menadžera, te je izuzetno značajno da oni razumeju specifičnu prirodu finansijskih usluga i njihovu kompleksnost iz ugla korisnika. Takođe, u radu ćemo predstaviti rezultate istraživanja tržišta, odnosno stavove korisnika finansijskih usluga osiguranja od autoodgovornosti u zemljama Zapadnog Balkana (Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori). Polazna hipoteza našeg istraživanja bila je da postoji više faktora koji utiču na izbor kompanije za autoosiguranje, a da je najznačajniji faktor izbora poverenje da će osiguravač isplatiti štetu klijentu kada se ona dogodi, odnosno da je opredeljujući faktor izbora poverenička odgovornost kompanije za autoosiguranje prema svojim klijentima.

Ključne reči

poverenička odgovornost; finansijske usluge; osiguranje; tržišno istraživanje

Reference

Bloom, P.N., Hussein, P.Y., Szykman, L.S. (1995) Benefiting society and the bottom line. Marketing Management, 4(3), 8-18
Cheverton, P., i dr. (2008) Key account management in financial services. London: Kogan Page
Domazet, I. (2013) Brendiranje Srbije. Treći program, 191-209, 157
Domazet, I. (2012) Marketing komunikacije finansijskih organizacija. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Ennew, C.T., Waite, N. (2007) Financial services marketing: An international guide to principles and practice. Oxford: Butterworth-Heinemann
Hanić, H., Domazet, I. (2012) Specifičnosti marketinga finansijskih organizacija. Marketing, vol. 43, br. 1, str. 3-14
Hanić, H. (2008) Proces istraživanja tržišta. Beograd: Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, finansije i osiguranje
Klein, J., Dawar, N. (2004) Corporate social responsibility and consumers' attributions and brand evaluations in a product-harm crisis. International Journal of Research in Marketing, 21(3): 203-217
Lewis, S. (2003) Reputation and corporate social responsibility. Journal of Communication Management, 7 (4): 356-364
Maignan, I., Ferrell, O.C. (2004) Corporate Social Responsibility and Marketing: An Integrative Framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 32(1): 3-19
Simeunović, I. (2010) Statističko-aktuarske osnove i rešavanje problema u procesu formiranja tarifa u osiguranju od autoodgovornosti. Beograd: Beogradska bankarska akademija, neobjavljena doktorska disertacija
Simeunović, I., Domazet, I., Balaban, M. (2012) Bonus-malus sistem kao sastavni deo tarife autoodgovornosti. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 28, str. 313-325
Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., Gremler, D.D. (2006) Services Marketing - integrating customer focus across the firm. New York: McGraw-Hill