Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 15  
Back povratak na rezultate
Poljoprivredna tehnika
2015, vol. 40, br. 2, str. 81-90
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 08/03/2016
Razvoj modela za predviđanje temperature zemljišnih profila u ogoljenim i osunčanim poljskim uslovima
aNMAM Institute of Technology, Department of Computer Science and Engineering, Nitte, Karnataka, India
bJunagadh Agricultural University, Directorate of Research, Junagadh, Gujarat, India
cJunagadh Agricultural University, College of Agricultural Engineering and Technology, Junagadh, Gujarat, India

e-adresa: pmchauhan@jau.in

Projekat

Indian Council of Agricultural Research, New Delhi

Sažetak

Osunčanje zemljišta je jednostavna i efikasna tehnika za kontrolu problema kao što su korovi i patogeni koji nastaju u zemljištu, povećavanjem temperature vlažnog zemljišta zadržavanjem toplote tankom providnom polietilenskom folijom na nekoliko sedmica. Modeli zemljišne temperature 'SOILTEMP' su razvijeni da bi se predvidele dnevne varijacije temperature zemljišnog profila na različitim dubinama za osunčano (pokriveno malčom) i ogoljeno zemljište uključivanjem različitih ulaznih podataka. Tačnost modela je ocenjivana upotrebom koeficijenta efikasnosti modela (E). Izuzev ogoljenog zemljišta na dubini od 15 cm, gde je dobijena negativna vrednost koeficijenta E, u ostalim slučajevima su dobijene pozitivne vrednosti. Najviša vrednost E=0.92 je postignuta na dubini od 5 cm na osunčanom zemljištu sa sedmičnim srednjim vrednostima, gde je najniža (E= 0.39) dobijena na dubini od 10 cm za ogoljeno zemljište i dvonedeljne podatke. Razvijeni modeli će biti korisni za predviđanje temperature zemljišnog profila i proučavanje uticaja različitih ulaznih parametara radi postizanja željenog efekta osunčanja zemljišta bez izvođenja ogleda, što smanjuje troškove i štedi vreme.

Ključne reči

osunčanje zemljišta; temperature zemljišnog profila; jednačine bilansa energije; matematički modeli; efikasnost modela