Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 3 od 15  
Back povratak na rezultate
Mining and Metallurgy Engineering Bor
2015, br. 1, str. 53-68
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 25/06/2015
doi: 10.5937/MMEB1501053M
Teoretske postavke pri izradi podzemnih prostorija u različitim geomehaničkim uslovima
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka

e-adresa: blagojenedeljkovic@yahoo.com

Projekat

Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)
Optimizacija procesa pripreme rude sa PK Prlovi u flotaciji rudnika Rudnik (MPNTR - 33045)

Sažetak

Cilj ovog rada je postizanje racionalne brzine izrade prostorije uz najniže troškove izgradnje i maksimalno mogući kvalitet (pod kvalitetom u ovom slučaju se podrazumeva zadovoljavajuća stabilnost konture izrađene prostorije i iskopni profil što bliži obliku i veličini projektovanog). Primenjene metode istraživanja su analiza izrade podzemnih prostorija kao složenog sisitema sa znatnim brojem maksimalno zavisnih elemenata koji su unutar ovog složenog sistema uslovljeni radnom sredinom, organizacijom, mehanizacijom, energijom i drugim činiocima za ostvarivanje ovog cilja. Rezultati ovih istraživanja ukazuju da je proces izrade podzemnih prostorija funkcionalno vezan i da zavisi od čitavog niza međusobno povezanih činilaca. Kao rezultat dobijamo da sa odgovarajućim matematičkim modelima može se definisati optimalna tehnologija i organizacija rada na izradi podzemnih prostorija.

Ključne reči

geomehanički uslovi; tehnologija izrade; porzemne prostorije; sistemi; zavisni elementi; matematički modeli

Reference

Jovanović, P. (1973) Izrada jamskih prostorija. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet / RGF, knjiga I
Nedeljković, B. (1996) Proučavanje uticaja tehničko-ekonomskih pokazatelja primenom metode konturnog miniranja pri izradi jamskih objekata u čvrstoj radnoj sredini. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet / RGF, doktorska disertacija
Radulović, D. (1991) Numeričke metode. Beograd