Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
Rudarski radovi, Bor
2005, br. 1, str. 75-86
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
Matematičko modeliranje prelivanja poplavnog talasa atmosferske vode preko površine istaložene flotacijske jalovine 'Šaški potok' - Majdanpek
aInstitut za rudarstvo i metalurgiju, Bor
bUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru

Sažetak

Objašnjavanje i prikazivanje zakonitosti odvijanja procesa havarija na flotacijskom odlagalištu "Šaški potok" matematičkim simbolima je u cilju njihovog matematičkog modeliranja. Primena proverenih i prilagođenih matematičkih modela za izračunavanje funkcionalne zavisnosti pri stvarnom udesu (havariji) jeste da se proces opiše, a zatim primeni i na druge slične primere u prirodi radi prognoziranja mogućih udesa. U tom cilju, rezultati istraživanja na terenu su apstrahovani od konkretnih i idealizovani radi dobijanja matematičkih modela. Raspoloživi podaci obrađeni su hronološki onako kako se havarija u prirodi odvijala. Rezultati su dati grafički i u obliku matematičkog modela, odnosno empirijske funkcije y=f(x). Vrednosti po X-osi u matematičkom modelu se mogu menjati, čime se može proceniti eventualni udes na bilo kom flotacijskom odlagalištu čija je dužina proticanja poplavnog talasa manja od 734,13m, dubina <3,0m i erodirana površina <50,4m².

Ključne reči

flotacijsko odlagalište; havarija; poplavni talas; matematički modeli; erozija

Reference

Lekovski, R. Uticaj havarija flotacijskih odlagališta na životnu sredinu. Bor: Tehnički fakultet, doktorska disertacija