Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 4 od 26  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2019, vol. 74, br. 4, str. 539-545
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 30/08/2019
doi: 10.5937/tehnika1904539T
Creative Commons License 4.0
Uzroci loma regulacionih ventila parne turbine
aUniverzitet Goce Delčev, Mašinski fakultet, Štip, Severna Makedonija
bREK "Oslomej", Kičevo, Severna Makedonija

e-adresa: bratica.temelkoska@ugd.edu.mk

Sažetak

Parne turbine ne rade uvek sa konstantnim nominalnim opterećenjem. Načini eksploatacije zahtevaju da turbine rade sa promenljivim protokom pare koja prolazi kroz turbinu. Ovi načini rada dovode do promene mehaničkog stanja elemenata turbine i opreme, tj. određeni elementi turbine su izloženi kompleksnim naprezanjima pod dejstvom unutrašnjeg pritiska, promene temperature (startovanje iz hladnog ili toplog stanja u nekoliko ciklusa, koji mogu prouzrokovati plastične deformacije, pukotine u kućištu, ventila i parovoda, ukrivljene horizontalne prirubničke spojeve, promenu strukture metala, povećanje habanja ležajeva i druge neželjene posledice koje dovode do loma elemenata. Pored toga, do loma može doći zbog neodgovarajućeg materijala odabranog za izradu odgovornih delova i od nepravilne montaže ovih elemenata, kao što je prezentovano u ovom radu na nekoliko primera.

Ključne reči

Reference

*** Materijali u brodogradnji. www.fsb.hr/NewsUpload/30_09_2006_4638, Skripta.doc
*** (1995) Tehnički izveštaj Ispituvanje i analiza na vretena od regulacioni ventili na VP turbina vo TE 'Oslomej'. Skopje: Univerzitet 'Sv. Kiril i Metodij'-Tehnološko-metalurški fakultet
*** (2009) Izveštaj - Ispituvanje i utvrduvanje na pričinite za lom na vreteno od regulacionen ventil na VP turbine vo TE 'Oslomej'. Skopje: Univerzitet 'Sv. Kiril i Metodij'-Tehnološko-metalurški fakultet
Atanasovska, I., i dr. (2007) Priprema modela kvaliteta u forenzičkom inžinjerstvu. u: 34. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Festival kvaliteta, Kragujevac
Franz, М. (1998) Mehanička svojstva materijala. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Fakultet strojarstva i brodogradnje, 35-35
Gerasimova, L., Ežova, A., Mareseev, M.I. (1987) Izlomi konstrukcioni stalej: spravočnik. Moskva: Metalurgija
Juvan, M. (1972) Ispitivanje metala II. Zenica: Metalurški fakultet, Skripta, str. 110-139
Milovanović, Z. Energetske mašine. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci-Mašinski fakultet, Tom 1, Chapter: 5, pp.5.1-5.132
Oruč, M., Sunulahpašić, R. (2009) Lomovi i osnove mehanike loma. Zenica: Univerzitet u Zenici-Fakultet za metalurgiju i materijale
Sachs, N.W. (2005) Understanding the surface features of fatigue fractures: How they describe the failure cause and the failure history. Journal of Failure Analysis and Prevention, ASM International, Volume 5(2), р.11-15
Vitez, I. (2006) Ispitivanje mehaničkih svojstava metalnih materijala. Slavonski Brod: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku-Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu