Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 7 od 26  
Back povratak na rezultate
Acta medica Medianae
2018, vol. 57, br. 3, str. 130-134
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 10/01/2019
doi: 10.5633/amm.2018.0318
Creative Commons License 4.0
Stomatolog i trodimenzionalno štampanje
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Stomatološka protetika
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Stomatološka klinika
cSpecijalistička stomatološka ordinacija Ortis, Novi Sad

e-adresa: saigic@yahoo.com

Sažetak

Trodimenzionalno štampanje je metoda koja je svoju primenu našla pre svega u industriji, ali sve više i u medicini. Da bi se došlo do željenog oblika nekog objekta koji bi se formirao trodimenzionalnom štampom, koriste se specijalizovani programi za crtanje trodimenzionalnih objekata, ili posebni aparati namenjeni trodimenzionalnom skeniranju. Trodimenzionalna štampa koja se koristi u medicini može biti klasifikovana na osnovu tehnike ili materijala koji se koristi u izradi željenog proizvoda. Ova tehnologija se može koristiti u svakoj fazi izrade protetske nadoknade, počevši od izrade modela za studije, do definitivne izrade mobilnih i fiksnih nadoknada. Od trodimenzionalne štampe neživih materijala, u cilju dobijanja odgovarajućih, najčešće protetskih nadoknada, treba izdvojiti tehnologiju bioštampe, koja se može koristiti za stvaranje niza tkiva za primenu u stomatologiji: štampanje kože i sluzokože, kako bi se njima prekrili defekti na licu ili u usnoj duplji nastali usled opekotina ili mehaničkog dejstva, stvaranje kostiju i zglobova, veštačkih nerava, krvnih sudova, mišića.

Ključne reči

Reference

*** ProX™ 100 dental production 3D printer. 'cited 2018 May 20'; Available from: http://www.steiner3d.ch/en/3d-systems/3dprinter/prox-100-dental-production-3d-printer.html
*** U Moskvi otvorena prva laboratorija bioprintinga - 3D štampanja organa i tkiva. 'cited 2018 June 5'; Available from: http://www.personalmag.rs/tehno-nauka/u-moskviotvorena- prva-laboratorija-bioprintinga-3dstampanja-organa-i-tkiva
*** Scaffolds and host stem cells combined to improve tooth, joint replacements. 'cited 2018 June 4'; Available from: http://ceramics.org/ceramic-techtoday/ biomaterials/scaffolds-and-host-stem-cellscombined- to-improve-tooth-joint-replacements
Bertassoni, L. From bioprinting of vascular networks to fabrication of reconfigurable hydrogel microfluidics. 'cited 2018 May 25'; Available from: http://selectbiosciences.com/conferences/biographies. aspx?conf=PRINT2015&speaker=1288292
Kim, G.B., Lee, S., Kim, H., Yang, D.H., Kim, Y., Kyung, Y.S., Kim, C., Choi, S.H., Kim, B.J., Ha, H., Kwon, S.U., Kim, N. (2016) Three-Dimensional Printing: Basic Principles and Applications in Medicine and Radiology. Korean Journal of Radiology, 17(2): 182
Marris, E. (2008) How to print out a blood vessel. Nature
Michalski, M.H., Ross, J.S. (2014) The Shape of Things to Come. JAMA, 312(21): 2213
Veljković, N. Štampači ljudskih organa. 'cited 2018 May 25'; Available from: http://pcpress.rs/stampaciljudskih-organa